Wprowadzenie | Komponenty | Instalacja | Galeria | FAQCzęsto zadawane pytania

Menu megainstalacji

W czasie instalacji na pulpicie powstaje skrót o nazwie "World of Baldur’s Gate", wskazuje on na plik "World of Baldur's Gate.exe" znajdujący się w głównym katalogu gry. Jego kliknięcie wywołuje proste menu:

Celem jego powstania było ułatwienie działań związanych z obsługą megainstalacji. Nie jest wykluczone, że z czasem pojawią się w nim jakieś nowe opcje.


1. „Uruchomienie gry” - nie wymaga komentarza.

2. „Konfiguracja gry” - wywołuje podmenu odpowiedzialne za ustawienia gry.

Opcja pierwsza „Oryginalna konfiguracja” uruchamia plik BGconfig.exe. Trzeba pamiętać, że za jej pomocą nie można już zmieniać rozdzielczości gry.

Opcja druga „GUI” pozwala zmieniać w dowolnym momencie interfejs gry. Do wyboru jest GUI znane z oryginalnej gry oraz W_GUI.
Opcja trzecia służy do zmiany rozdzielczości gry, można ją zmienić w każdej chwili. Jej wybranie powoduje wywołanie kolejnego podmenu, w którym należy wskazać, która rozdzielczość nas interesuje.

Rozdzielczości możliwe do wybrania, jak na załączonym obrazku.

Możliwe jest również ustawienie innej dowolnej rozdzielczości. W tym celu należy wybrać pozycję "Inna", która pozwoli w zasadzie ustawić dowolną rozdzielczość. Przy ustawianiu rozdzielczości gry należy pamiętać, aby karta graficzna i monitor obsługiwały rozdzielczość, którą chcemy ustawić.

Ostatnia pozycja „Więcej opcji” wywołuje kolejne podmenu.

Opcja „Ułatwienia gry” pozwala na uruchomienie modyfikacji zmieniającej zdobywane punkty doświadczenia za wykonane zadania i pokonanych przeciwników oraz na zmianę cen za przedmioty.

Opcja „Rozmiar czcionki” pozwala osobom grającym na niskich rozdzielczościach zmienić czcionkę w oknie dialogowym na mniejszą.3. „Aktualizacja” – wybranie tej opcji powoduje sprawdzenie czy dostępna jest aktualizacja, jeśli tak, to patch zostanie pobrany i zainstalowany.

4. „Raportowanie błędów” – Po wybraniu tej opcji zostanie otwarte okno notepada, w którym można opisać problem (nie zapominać o podaniu jakiegoś adresu e-mail do kontaktu). Po zapisaniu i zamknięciu okna notepada, program raportujący pobierze strukturę katalogów i plików zmodyfikowanej gry wraz z ich datami i rozmiarami, spakuje wszystkie sejwy z gry oraz logi i pliki ustawień gry. Następnie automatycznie wszystko wyśle do mnie, o ile serwer będzie akurat działał. Ostatnio zwykle nie działa, jednak nic nie stoi na przeszkodzie, aby w razie potrzeby wygenerowany przez nie plik .7z przesłać do mnie e-mailem (plik raportu można znaleźć w głównym katalogu gry, jego przykładowa nazwa np. #13674.7z).

5. „Czytaj readme” – wywołuje readme megainstalacji, w którym można znaleźć trochę informacji na jej temat, łącznie z zapisem weidu.log z pierwotnej instalacji BIG World Project (BWP), na podstawie której powstała oraz informacją, jakie zmiany zostały dokonane w późniejszym czasie.Czy jest istotne w jakim katalogu zainstaluję gry Baldur’s Gate I & II oraz Icewind Dale I & II?

W przypadku gier Baldur’s Gate I i Icewind Dale I & II nie ma to znaczenia, można spokojnie wybrać domyślną propozycję. Gra Baldur’s Gate II nie powinna być instalowana w domyślnie proponowanym katalogu Program Files. Należy wskazać inne miejsce na dysku. Proszę pamiętać, iż instalator WoBG wymaga uprawnień administracyjnych lub co najmniej uprawnień do modyfikowania katalogu z grą Baldur’s Gate II.Dlaczego wszystkie ekrany gry na oryginalnym GUI, z wyjątkiem głównego, mają czarną obwódkę?

Oryginalnie gra Baldur’s Gate II nie jest przystosowana do obsługi wysokich rozdzielczości. Z pomocą przychodzi tu Widescreen mod. Pozwala on na grę w wysokich rozdzielczościach, nawet 1920x1080, jednak dotyczy to tylko głównego ekranu gry. Wszystkie pozostałe ekrany w czasie grania na rozdzielczościach wyższych niż 1024x768 mają czarną obwódkę. Być może dla niektórych osób będzie to stanowić pewien problem, jednak wrażenie jakie robi główny ekran gry uruchomiony w bardzo dużej rozdzielczości, powoduje że czarna obwódka na pozostałych ekranach jest nieistotna. Powżyszy problem, od patcha 1.50, został rozwiązany dzięki pomocy Kirary w przypadku W_GUI.
Czy po zainstalowaniu WoBG możliwe jest jeszcze doinstalowanie czegoś na własną rękę?

Zainstalowanie prostszych modów jest możliwe, jednak wymaga dobrej znajomości tematyki modowania gry. Nieumiejętne próby ingerencji w instalację mogą się zakończyć jej uszkodzeniem i brakiem możliwości instalowania kolejnych patchy. Proszę pamiętać, że wiele zmian ma swoje odzwierciedlenie w sejwach gry i nawet późniejsze przywrócenie megainstalacji do stanu pierwotnego może nie pomóc w rozwiązaniu problemu z zapisanym stanem gry.Czy możliwa jest gra w trybie multiplayer?

Nie interesowałem się jak dotąd tym aspektem gry. Nigdy nie grałem w multi i raczej nie przewiduję tego, jednak sprawdziłem czy gra łączy się w sieci lokalnej. Wygląda na to, że wszystko z tym jest w porządku. Jedyny mankament to to, że W_GUI nie przerabia elementów związanych z grą sieciową, ale jakoś strasznie źle to nie wygląda.Co robić w przypadku wykrycia błędów?

Świat gry jest tak ogromny, że nie jestem w stanie wszystkiego przetestować. Każdy kto zainstaluje modyfikację, musi być świadomy, że na pewno natknie się na błędy. Wykryte błędy można raportować na forum CoB lub skorzystać ze specjalnie w tym celu przygotowanej opcji „raportowania błędów”. Najlepiej użyć jej tuż po wystąpieniu problemu.
W przypadku wykrycia poważnego błędu skorzystanie z opcji „raportowania błędów” znacznie ułatwi rozwiązanie problemu. Informacje zebrane przez program raportujący, szczególnie sejwy z gry, w procesie naprawy błędu są niezwykle istotne.Jak zwiększyć zdobywane punkty doświadczenia oraz ceny za przedmioty?

Punkty doświadczenia za wykonane zadania, zabitych wrogów, rozbrajanie pułapek zostały zredukowane do 10%. Zdobywanie punktów doświadczenia za naukę czarów zostało zlikwidowane. Zredukowane zostały również ceny przedmiotów do 10% bazowej wartości. Aby to zmienić należy z menu wybrać „Konfiguracja gry”, "Więcej opcji" a następnie pozycję „Ułatwienia gry”. Spowoduje to uruchomienie moda, który pozwoli przywrócić 25, 50, 75 lub 100% wartości bazowej.
Mod ten nie przywraca otrzymywania punktów doświadczenia za naukę czarów oraz nie zwiększa doświadczenia za rozbrajanie pułapek i otwieranie zamków.Dlaczego brak jest okna konsoli TobEx?

W WoBG bardzo istotnym modem jest TobEx. Gra bez niego mija się z celem. Gra będzie generować w wielu miejscach błędy i crashe do pulpitu. Prawidłowo działająca gra po naciśnięciu przycisku "Uruchomienie gry" z menu powinna wywołać okienko konsoli TobEx-a z napisem TobEx: Throne of Bhaal Extender build 0.26.3.25 i datą uruchomienia, i dopiero wtedy zaczyna startować gra. Okienko to powinno być uruchomione w tle przez cały czas działania gry. Brak tego okna oznacza, że gra nie załadowała tego moda.

Przyczyna takiego zachowania leży w systemie, na którym uruchomiono grę. W celu rozwiązania tego problemu należy się zapoznać z tym wątkiem. Jeśli ktoś nie zna języka angielskiego to chodzi o pobranie i zainstalowanie Microsoft Visual C++ Redistributable Package (x86), najlepiej w wersji co najmniej 2010.Dlaczego nie działa menu WoBG?

Plik "World of Baldur's Gate.exe" do pracy wymaga Microsoft .NET Framework co najmniej w wersji 4, co każdy współczesny komputer powinien mieć (od windowsa 8 mają domyślnie 4.5). Na XP maksymalnie da się zainstalować wersję 4 co wystarczy. Wymagany jest również Microsoft Visual C++ Redistributable Package (x86) w wersji minimum 2010, co również każdy komputer powinien posiadać.Dlaczego gra woła płytę?

Przyczyna tego nie jest do końca dla mnie jasna. Są to na szczęście sporadyczne przypadki a rozwiązaniem na to jest ręczne zmodyfikowanie ścieżki do gry w pliku baldur.ini, jak w przykładzie poniżej (oczywiście trzeba dodać u siebie to co jest po BG2):

HD0:=F:\Gry\BG2\

CD1:=F:\Gry\BG2\CD1

CD2:=F:\Gry\BG2\CD2

CD3:=F:\Gry\BG2\CD3

CD4:=F:\Gry\BG2\CD4

CD5:=F:\Gry\BG2\CD5

Może się zdarzyć, że powyższe rozwiązanie nie da efektu. W takim wypadku powinno pomóc wyłączenie odtwarzania filmików z gry. Należy w pliku baldur.ini, w sekcji [Program Option] wpisać linijkę: "Disable Movies=1".

Oficjalne forum The World of Baldur's Gate