Kaplani Oghmy - Clerics of Oghma

Allison (One-Day NPC)Dane techniczne

by Alvarez


Nazwa modyfikacji:

Allison (One-Day NPC)


Wersja:

1.8


Autor:

Rastor


Rozmiar:

10.8 MB


Wersja PL:

Brak


Kompatybilność:

Nie stwierdzono niekompatybilności z innymi modami opartymi na WeiDU.


Instalacja:

1. Uruchom aplikację AllisonV18.exe.
2. Wskaż docelowy folder z BG2.
3. Automatycznie uruchomi się plik setup-allison.exe.


Komponenty:

~ALLISON/SETUP-ALLISON.TP2~ #0 #0 // Allison (One-Day NPC) v1.6


Uwagi:

Dostępność: SoA & ToB


Pomoc, opinie:

Forum