Kaplani Oghmy - Clerics of Oghma

Auren Aseph NPC Mod for BG2: ToBDane techniczne

by Alvarez


Nazwa modyfikacji:

Auren Aseph NPC Mod for BG2: ToB


Wersja:

7.2


Autor:

theacefes


Rozmiar:

15.7 MB


Wersja PL:

Brak


Kompatybilność:

Nie stwierdzono niekompatybilności z innymi modami.


Instalacja:

1. Uruchom aplikację auren-v7.2.exe.
2. Wskaż docelowy folder z BG2.
3. Automatycznie uruchomi się plik Setup-aurenaseph.exe.


Komponenty:

~AURENASEPH/SETUP-AURENASEPH.TP2~ #0 #0 // Auren Aseph V7.2 for BG2:ToB

~AURENASEPH/SETUP-AURENASEPH.TP2~ #0 #1 // Alternate Auren Portrait -> Portrait 1 (From Neverwinter Nights Vault)
~AURENASEPH/SETUP-AURENASEPH.TP2~ #0 #2 // Alternate Auren Portrait -> Portrait 2 (From Neverwinter Nights)


Uwagi:

Dostępność: SoA & ToB
Kategoria wiekowa: PG-13.


Pomoc, opinie:

Forum