Mechanika gry | Postaci | Ekwipunek | Magia | Solucja | Ciekawostki
Solucja - Mapa Wybrzeża Mieczy
Prolog
2600 - Candlekeep
Rozdział I
2700 - Nabrzeżny Trakt do Candlekeep 2800 - Lwi Trakt
2300 - Pod Pomocną Dłonią 3300 - Beregost
3200 - Wysoki Żywopłot 3400 - Świątynia
2400 - Peldvale 2900 - Knieja Larsa
3000 - Las Ostrych Kłów 3100 - Wybrzeże Mieczy
3500 - Ogród Mutamina* 3700 - Krąg Bassilusa*
3800 - Trakt Nashkel-Beregost I* 4300 - Trakt Nashkel-Beregost II*
Rozdział II
4800 - Nashkel 4900 - Jarmark
3600 - Wybrzeże Mieczy 3900 - Ulcaster
4000 - Gullykin 4100 - Teren wykopalisk*
4200 - Jezioro rybaków* 4400 - Samotne Szczyty*
4500 - Most Firewine 4600 - Dwa Mosty*
4700 - Wioska Xvartów* 5000 - Dolina Grobów*
5100 - Twierdza Gnolli 5200 - Chmurne Szczyty
5300 - Chmurne Szczyty 5500 - Wzgórza Gibberlingów*
5400 - Kopalnie Nashkel
Rozdział III
4800 - Nashkel
3300 - Beregost 2800 - Lwi Trakt
1400 - Wioska rybacka* 0900 - Skrzyżowanie Robala
2900 - Knieja Larsa 2400 - Peldvale
1900 - Obóz Bandytów
Rozdział IV
2200 - Knieja Otulisko I 2100 - Knieja Otulisko II
1600 - Knieja Otulisko III 1700 - Knieja Otulisko IV
1800 - Kopalnie
Rozdział V
0900 - Skrzyżowanie Robala 0400 - Gospodarstwa*
0100 - Wrota Baldura (NW) 0200 - Wrota Baldura (N)
0300 - Wrota Baldura (NE) 0600 - Wrota Baldura (W)
0700 - Wrota Baldura (C) 0800 - Wrota Baldura (E)
1100 - Wrota Baldura (SW) 1200 - Wrota Baldura (S)
1300 - Wrota Baldura (SE) 0224 - Kanały zachodnie
0225 - Kanały centralne 0226 - Kanały wschodnie
Rozdział VI
2600 - Candlekeep
Rozdział VII
0900 - Skrzyżowanie Robala 0100 - Wrota Baldura (NW)
0200 - Wrota Baldura (N) 0300 - Wrota Baldura (NE)
0600 - Wrota Baldura (W) 0700 - Wrota Baldura (C)
0800 - Wrota Baldura (E) 1100 - Wrota Baldura (SW)
1200 - Wrota Baldura (S) 1300 - Wrota Baldura (SE)
0146 - Labirynt Złodziei 0123 - Podziemne Miasto
Opowieści z Wybrzeża Mieczy
1000 - Broda Ulgotha 0500 - Wieża Durlaga - Twierdza
0511 - Wieża Durlaga
Podziemia, poziom I
0512 - Wieża Durlaga
Podziemia, poziom II
0513 - Wieża Durlaga
Podziemia, poziom III
0514 - Wieża Durlaga
Podziemia, poziom IV
1008 - Lodowa Wyspa 0300 - Wrota Baldura
2000 - Wyspa Baldurana (S) 1500 - Wyspa Baldurana (N)

Hall of Fame