v1 by morgan & Alvarez, v2 by L`f

Kategorie Polskojęzyczne Kolejność instalacji

Modyfikacje polskojęzyczne

pobierz PL Megamodyfikacje
link Old(II) Dark Side of the Sword Coast Dane Forum
Strona
Pomoc

link PL(I) Mysteries of the Sword Coast (TWM) Dane Forum
Strona
Galeria
Pomoc

link PL(I) Northern Tales of the Sword Coast Opis Galeria Pomoc
Poprawki do DSotSC/NTotSC
cob PL(I) Item Correction Mod Dane Forum Pomoc

cob PL(I) NPC 1.lvl w DSotSC/NTotSC Dane Strona Pomoc

cob PL(I) WORLDMAP.WMP.201B Dane Strona Pomoc

cob PL(I) ZN Faded Patch Dane Strona Pomoc
Modyfikacje dodające zadania
link PL(III) Baldur's Gate Mini Quests & Encounters Mod Dane
Solucja
Forum
Strona
Galeria
Pomoc

link PL(II) BG1 Unfinished Business Dane Forum
Strona
Pomoc

link SoM(II) Dark Horizons Dane Forum
Strona
Pomoc

link PL(III) The Drizzt Saga Dane Forum
Strona
Pomoc

link PL(II) The Grey Clan Episode I - In Candlelight Dane
Solucja
Forum
Strona
Pomoc

link PL(III) The Stone of Askavar Dane Forum Strona Galeria Pomoc
Modyfikacje związane z NPC
link PL(I) Multi NPC Mod dla BG1:OzWM Dane Forum Pomoc
Audiowizualia
cob PL(I) GUI dla BG1+Widescreen Dane Forum Pomoc

cob PL(I) Lava GUI dla BG1 640x480 Dane Forum
Galeria
Pomoc

cob PL(I) Lepsza muzyka w BG1 Dane - Pomoc

cob PL(I) NPC SPA dla BG1/BG2 Dane Forum Pomoc

link PL(II) Plasmocat's "BG NPC Portraits in BG2 Style" Dane Forum Pomoc
Modyfikacje dodające przedmioty
cob PL(II) BG1 Adventure Pack Dane Forum
Galeria
Pomoc

cob PL(II) Herbs and Potions Add-in for Baldur's Gate Dane Forum Strona Pomoc

cob
link
PL(II) Thalantyr Item Upgrade Mod Dane Forum Pomoc
Ułatwienia rozgrywki
link
cob
PL(II) BG1 Tweaks Dane Forum
Strona
Pomoc
Zmiany zasad
cob PL(I) EXP for Traps Dane Strona Pomoc

cob PL(I) Exp Limits for Chapters Dane Forum Pomoc

cob PL(I) Level 50 Rules Dane Strona Pomoc

cob PL(I) Max HP per Level Dane Strona Pomoc

cob PL(II) No Wear Limitations Mod Dane Strona Pomoc

cob PL(I) Weapons Mod dla BG1 Dane Forum Pomoc
Nieoficjalne poprawki
link PL(II) Beregost Crash Fixer Dane Forum Pomoc

link PL(I) BG1varFix Dane Forum Pomoc
Utrudniacze i skrypty
link Old(I) Item Randomiser Dane Forum
Strona
Pomoc
Inne
cob PL(I) BG Travel Dane Forum Pomoc

[Opis oznaczeń]