Dzieci Bhaala - Children of Bhaal
Solucja Mechanika Postaci Ekwipunek Magia Profesje Pozostałe

Bieglosci

by Shinigami


Punkty biegłości

Biegłości, zwane też potocznie "gwiazdkami", określają nasze umiejętności w posługiwaniu się danym orężem. Każda profesja posiada odpowiednie premie i kary za brak biegłości w danej broni. Już przy tworzeniu postaci możemy rozdawać punkty biegłości w wybrane rodzaje broni. W zależności od profesji (tabela poniżej) będziemy posiadać odpowiednią liczbę punktów biegłości. Dotyczy to też tego, co ile poziomów otrzymamy następne punkty. W przypadku wieloklasowców wojowników korzystają oni z zasad wojownika, na początku więc otrzymują 4 punkty biegłości, zaś następny punkt otrzymują co 3 poziomy w klasie wojownika.

Klasa Liczba dostępnych punktów w trakcie tworzenia postaci
Liczba poziomów, po których otrzymamy następny punkt Liczba punktów jaką możemy przekazać w daną biegłość
Kara do TraK0 za używanie broni, w której nie jesteśmy szkoleni
Wojownik 4 3 5 -2
Łowca/Paladyn 4 3 2 -2
Czarodziej 1 6 1 -5
Kapłan/Druid 2 4 1 -3
Złodziej/Bard 2 4 1 -3

Wojownik (dotyczy jedno- lub dwuklasowca, ale wieloklasowca już nie) może przydzielić 5 punktów w biegłość i osiągnąć w niej arcymistrzostwo. Niestety w Baldur's Gate, z powodu ograniczenia limitu doświadczenia, nie jest możliwe przekazanie 5 gwiazdek w wybraną biegłość. Można przekazać maksymalnie 4 gwiazdki. Jeśli chcemy rozwiązać ten kłopot, musimy posłużyć się jakimś modem zdejmującym barierę poziomów, jak EoU, BG1 Tweak Pack czy TWM. Wszystkie postacie w zależności od liczby punktów biegłości, jakie przeznaczą na daną umiejętność, będą korzystać z różnych premii.

Poziom biegłości Trafienie Obrażenia Ataki
Biegły (*) 0 0 1
Specjalista (**) +1 +2 3/2
Mistrz (***) +3 +3 3/2
Prawdziwy mistrz (****) +3 +4 3/2
Wielki mistrz (*****) +3 +5 5/2

Dodatkowo zbrojni po 7. i 13. poziomie otrzymują po 1/2 ataku na rundę. Niestety, ponownie z powodu ograniczenia maksymalnej liczby poziomów, wojownik będzie mógł skorzystać tylko z dodatkowego 1/2 ataku z 7. poziomu. 1/2 z 13. poziomu pozostanie dla niego niedostępna.

W Baldur's Gate jest dodatkowa niedogodność. Wojownik mający na początku 4* do rozdania pomiędzy swe biegłości może na pierwszym poziomie przeznaczyć tylko 2 punkty w daną biegłość. Pozostałe 2* musi ulokować gdzie indziej.Klasy a biegłości

Kolejną ważną rzeczą jest to, że niektóre profesje nie mogą korzystać z każdego rodzaju broni. Np: kapłan czy druid mogą używać tylko tych, na które pozwala im ich etos. Dotyczy to też pancerzy i tarcz.

Wojownik - może używać każdego rodzaju broni i osiągnąć w niej wielkie mistrzostwo. Może używać każdej zbroi i tarczy.

Łowca - może używać każdej broni i osiągnąć w niej poziom specjalisty. Może używać każdej zbroi i tarczy, jednak w zbroi cięższej niż skórzana ćwiekowana traci zdolność krycia się w cieniu.

Paladyn - może używać każdej broni i osiągnąć w niej poziom specjalisty. Może używać każdej zbroi i tarczy.

Kapłan - może uzyskać zwykłą biegłość, wybór broni jest ograniczony przez jego etos (nie może używać broni zadającej obrażenia kłute i sieczne). Może używać: młotów bojowych, maczug, cepów bojowych/morgenszternów, wekier, kijów i procy. Może używać każdej zbroi i tarczy.

Druid - może uzyskać zwykłą biegłość, wybór broni jest ograniczony przez jego etos. Może używać sejmitarów, maczug, sztyletów, włóczni, strzałek, procy i kijów. Jest też ograniczony do zbroi skórzanej ćwiekowanej i puklerza.

Mag - może uzyskać zwykłą biegłość, może używać tylko sztyletów, kija, proc i strzałek. Nie może nosić żadnej zbroi i tarczy. Może za to używać szat maga.

Złodziej - może uzyskać zwykłą biegłość, może używać długich i krótkich mieczy, sejmitarów, sztyletów, maczug, kijów, krótkich łuków i lekkich kuszy, strzałek i procy. Jest też ograniczony do zbroi skórzanej ćwiekowanej i puklerza.

Bard - może uzyskać zwykłą biegłość, może używać wszystkich broni z wyjątkiem długich łuków refleksyjnych. Jest też ograniczony do kolczugi i puklerza. Jednak nosząc jakąkolwiek zbroję, nie będzie mógł czarować.Biegłości w broniach

Warto też wiedzieć, że w Baldur's Gate twórcy zebrali wszystkie bronie w większe grupy. Dlatego nie ma np.: biegłości w młotach, ale jest biegłość w broniach obuchowych, która obejmuje pałki, młoty bojowe, kije i maczugi. Przekazanie punktu biegłości np: w bronie obuchowe powoduje automatycznie posiadanie umiejętności walki każdą z broni, które znajdują się w tej grupie. Oto szczegółowa lista tych grup:

ŁUKI: Bohater władający bronią z tej klasy może posługiwać się łukami długimi, refleksyjnymi i krótkimi. Tylko wojownicy, łowcy i paladyni mogą używać łuków refleksyjnych. Złodzieje mogą wybrać tę kategorię, ale są ograniczeni tylko do łuków krótkich.

BRONIE Z KOLCAMI: Bohater władający bronią z tej klasy może posługiwać się cepami bojowymi i morgenszternami.

LEKKIE MIECZE: Bohater władający bronią z tej klasy może posługiwać się sztyletami i krótkimi mieczami. Magowie lub druidzi mogą ją wybrać, ale są ograniczeni tylko do sztyletów.

CIĘŻKIE MIECZE: Bohater władający bronią z tej klasy może posługiwać się mieczami półtoraręcznymi, oburęcznymi, długimi i pałaszami. Złodzieje mogą ją wybrać, ale są ograniczeni tylko do długich mieczy. Mogą ją wybrać również druidzi, ale ograniczając się tylko do pałaszów.

TOPORY: Bohater władający bronią z tej klasy może posługiwać się toporami bojowymi i toporkami do rzucania.

BRONIE OBUCHOWE: Bohater władający bronią z tej klasy może posługiwać się pałkami, młotami bojowymi, kijami czy maczugami. Magowie mogą ją wybrać, ale są ograniczeni tylko do kijów.

BRONIE STRZELECKIE: Bohater władający bronią z tej klasy może posługiwać się procami, strzałkami i kuszami. Magowie, druidzi i złodzieje mogą ją wybrać, ale są ograniczeni tylko do proc i strzałek. Kapłani również mogą ją wybrać, ale są ograniczeni tylko do proc.

WŁÓCZNIE: Bohater władający bronią z tej klasy może posługiwać się włóczniami i halabardami. Druidzi mogą ją wybrać, ale są ograniczeni tylko do włóczni.