Dzieci Bhaala - Children of Bhaal

Solucja Mechanika Postaci Ekwipunek Magia Profesje Pozostałe

Bieglosci

by Kinski + morgan (EE)


Informacje ogólne

Każda z klas może przydzielić określoną liczbę punktów w biegłość - określa ona stopień posługiwania się bronią i stylem walki. Każda postać otrzymuje odpowiednie premie lub kary za biegłość lub jej brak. Przy tworzeniu postać zaczyna z określoną liczbą punktów, które może przydzielić, wraz z awansowaniem na coraz wyższe poziomy postacie zdobywają dodatkowe punkty biegłości - to, co ile poziomów zdobywa się punkt zależy od klasy. W przypadku wieloklasowców wojowników korzystają oni z zasad wojownika, na początku więc otrzymują 4 punkty biegłości, zaś następny punkt otrzymują co 3 poziomy w klasie wojownika. Mnich traktowany jest kapłan, więc na początku otrzymuje 2 punkty, a każdy kolejny zdobywa co 4 poziomy.

Klasa Na początku Liczba poziomów Kara
Zbrojny 4 3 -2
Czarodziej 1 6 -5
Kapłan 2 4 -3
Złodziej 2 4 -3

Tylko wojownik (jedno- lub dwuklasowiec) może przydzielić 5 punktów w biegłość i osiągnąć w niej arcymistrzostwo, w zależności ile punktów przeznaczy na biegłość -będzie korzystał z różnych premii, w podstawowej wersji jednak nie są one do końca zgodne z zasadami:

Poziom biegłości Trafienie Obrażenia Opóźnienie Ataki
Biegły (*) 0 0 0 1
Specjalista (**) +1 +2 0 3/2
Mistrz (***) +3 +3 0 3/2
Prawdziwy mistrz (****) +3 +4 -1 3/2
Wielki mistrz (*****) +3 +5 -3 2

Dodatkowo zbrojny po 7. (i 13.) poziomie otrzymuje po 1/2 ataku na rundę, więc przy 5 punktach biegłości będzie miał bazowo 2 ataki na rundę (z Prawdziwym Wielkim Mistrzostwem 2 i 1/2).


Dodatkowe zależności od profesji

Biegłości w broniach i stylu mogą być też zależne od profesji (podklasy), niektóre klasy nie mogą w ogóle używać pewnych broni, nie mogą przeznaczyć punktów w określony styl walki lub mogą przeznaczyć tylko określoną liczbę.

Wojownik i Zabójca magów - może używać każdej broni, w style walki może przydzielić 2 punkty, zaś w styl walki 2 broniami 3 pkt.

Kensai - nie może przydzielić żadnego punktu w styl walki mieczem i tarczą; nie może także w ogóle używać tarcz.

Berserker - we wszystkie bronie strzeleckie może przeznaczyć 1 punkt.

Łowca i Tropiciel - przy tworzeniu postaci łowca ma 2 punkty w stylu walki 2 broniami (może przydzielić 3); może osiągnąć specjalizację w używaniu broni (2 punkty) oraz może przydzielić 2 punkty w style.

Łucznik - może przydzielić 5 punktów w kusze, krótkie i długie łuki, 2 punkty w procę i strzałki oraz 1 punkt w pozostałe bronie. We wszystkie style oprócz walki 2 broniami (3 punkty) może przeznaczyć 1 punkt.

Władca zwierząt - może używać maczug, kijów, kusz, łuków, procy, strzałek; style walki jak w przypadku łowcy.

Paladyn, Inkwizytor i Łowca nieumarłych - może przydzielić 2 punkty we wszystkie style i rodzaje, w style walki 2 broniami może przydzielić standardowo 3 punkty.

Kawaler - tak jak paladyn, lecz nie może w ogóle używać krótkich i długich łuków, kuszy, strzałek i procy.

Barbarzyńca - może przydzielić po 2 punkty w każdą broń i styl, w styl walki 2 broniami może przydzielić 3 punkty.

Kapłan i podklasy - może uzyskać zwykłą biegłość (1 punkt), w style walki może przeznaczyć 1 punkt, może używać: młotów bojowych, maczug, cepów bojowych/morgenszternów, wekier, kijów i procy. Może nosić wszystkie tarcze (jedynym ograniczeniem jest siła).

Druid i podklasy - może uzyskać zwykłą biegłość; może używać sejmitarów, maczug, sztyletów, włóczni, strzałek, procy i kijów. Może używać puklerzy.

Mnich - może uzyskać zwykłą biegłość, nie może przydzielić punktów w style walki, z wyjątkiem stylu walki 1 bronią; może używać długich i krótkich mieczy, sejmitarów, katan, sztyletów, maczug, strzałek i procy.

Złodziej, Zabójca i Łowca nagród - może przydzielić 1 punkt w style walki; może używać długich i krótkich mieczy, sejmitarów, katan, sztyletów, maczug, kijów, krótkich łuków i lekkich kuszy, strzałek i procy. Może używać puklerzy.

Zawadiaka - może przydzielić 2 punkty we wszystkie bronie, jakich używa złodziej, w bronie dystansowe może przydzielić 1 punkt, a w style 2 punkty; w styl walki 2 broniami może przydzielić 3 punkty.

Bard, Skald i Błazen - może uzyskać zwykłą biegłość, może używać wszystkich broni z wyjątkiem długich łuków refleksyjnych. Może używać puklerzy.

Fechtmistrz - tak jak bard, może przydzielić 3 punkty w styl walki 2 broniami.

Magowie i czarownik - mogą przydzielić 1 punkt w sztylety, kije, proce i strzałki.

Wojownik/druid, Wojownik/kapłan/mag i Kapłan/łowca - mogą przeznaczyć tylko 2 punkty w styl walki 2 broniami.