Dzieci Bhaala - Children of Bhaal

Solucja Mechanika Postaci Ekwipunek Magia Profesje Pozostałe

Charyzma

by morgan


Definicja

CHARYZMA: Opisuje siłę przekonywania bohatera, jego urok osobisty i zdolności przywódcze. Jest to cecha istotna dla druidów, bardów i paladynów.


Rozważania odnośnie pożądanej wartości

W BG I jest to jedna z ważniejszych cech. Niedopuszczalnym wręcz jest ustawienie jej na poziomie poniżej 10 punktów - otrzymuje się wówczas kary do reakcji (można temu oczywiście zapobiec, wyznaczając innego przywódcę drużyny, ale cóż to za drużyna CHARNAME'a, jeśli to nie on przewodzi?). Realna ilość punktów, które warto przeznaczyć, to 13-18, pozwoli to na premię do reakcji, a od 16 wzwyż wpłynie pozytywnie na ceny w sklepach.

Cecha ta reguluje dwa parametry, oba do spółki z reputacją - ma wpływ na ceny w sklepach oraz współtworzy reakcję.Reakcja

Czynnik ten jest najważniejszym spośród tych zależnych od charyzmy. Określony poziom reakcji jest istotny w części dialogów - m.in. do otrzymania całkiem sporej ilości zadań, jeszcze częściej zależy odeń wynagrodzenie. Oprócz opisywanej cechy składa się na nią reputacja - choć maksymalna wysokość pozwala dodać zaledwie 4 punkty (ilustruje to tabela), zatem główne znaczenie ma charyzma. Dokładną zależność między charyzmą a reakcją przedstawia tabelka.

Charyzma Ceny Reakcja
1 0 -10
2 0 -9
3 0 -8
4 0 -7
5 0 -6
6 0 -5
7 0 -4
8 0 -2
9 0 -1
10 0 0
11 0 0
12 0 0
13 0 1
14 0 2
15 0 3
16 -5 4
17 -10 4
18 -15 5
19 -20 8
20 -25 9
21 -25 10
22 -25 11
23 -25 12
24 -25 13
25 -25 14

Uwaga: Bazowa wartość reakcji wynosi 10 (choć na Karcie postaci pokazana jest tylko premia, czyli by obliczyć właściwą należy dodać do niej 10).Ceny

Kolejną funkcją charyzmy jest wpływ na ceny przedmiotów w sklepach. Wpływ ma dopiero co najmniej 16 punktów charyzmy, choć końcową granicę wyznacza już 20, które obniża ceny o 25%, kolejne punkty nie mają żadnego wpływu na handel. Szczegóły w tabeli.

Charyzma Ceny Reakcja
1 0 -10
2 0 -9
3 0 -8
4 0 -7
5 0 -6
6 0 -5
7 0 -4
8 0 -2
9 0 -1
10 0 0
11 0 0
12 0 0
13 0 1
14 0 2
15 0 3
16 -5 4
17 -10 4
18 -15 5
19 -20 8
20 -25 9
21 -25 10
22 -25 11
23 -25 12
24 -25 13
25 -25 14

W grze nie ma znaczenia kim będziemy rozmawiać, najważniejsza jest kolejność - liczona jest charyzma aktualnego przywódcy drużyny, dlatego też przystępując do interesów warto dać na szczyt kogoś z najwyższą.Rasy

Podobnie jak w przypadku pozostałych cech uogólniając przedział, w którym możemy operować podczas tworzenia postaci zawiera się między 3 a 18, choć każda z granic znajduje odstępstwa od normy w zależności od rasy. Granica minimum waha się od 2 (krasnolud), do 8 (elf), dla pozostałych ras wynosi 3; granicę maksimum została ograniczona do 16 dla krasnoluda, w przypadku pozostałych ras wynosi 18. W pełni ilustruje to tabela.Klasy

Szereg klas i podklas wymaga pewnej minimalnej wartości charyzmy. Wynosi ona 9 w przypadku czarownika, 15 dla barda wraz z podklasami oraz druida i jego podklas, a także wojownika/druida, 16 dla mistrza zauroczeń, 17 dla paladyna z podklasami. Jeśli tworzymy jakiegokolwiek druida i planujemy jego dwuklasowanie, wartość charyzmy musi wynosić minimum 15 (może mniej, jeśli do czasu zakończenia rozwoju postaci zdobędziemy brakującą do 15 punktów ilość - patrz punkt Zwiększenie na stałe) - tymczasowe zwiększenie jakimkolwiek sposobem nie ma wpływu, ważna jest bazowa wartość. Jeśli planujemy dwuklasować na druida, konieczne jest minimum 17 charyzmy. Dokładne wartości obrazuje tabela.Zwiększenie na stałe

W BG I na stałe można tę cechę ponieść maksymalnie o 1 punkt - wskutek użycia Woluminu przywództwa i oddziaływania.Przedmioty

Wśród przedmiotów mających wpływ na charyzmę można wyróżnić 3 grupy:

1. Zmieniające charyzmę na stałe. Dostępny jest jeden taki przedmiot:

Wolumin przywództwa i oddziaływania.

2. Zwiększające charyzmę na czas noszenia Modyfikują (na czas noszenia) ją trzy przedmioty - oto lista:

Hełm Szlachetnego +1 - +1

Płaszcz Algernona - +2

Płaszcz nimfy - +2

3. Zmieniające charyzmę na czas działania. W grze nie istnieje żaden przedmiot to umożliwiający.


Zaklęcia

Tylko jedno zaklęcie pozwala zwiększyć czasowo charyzmę, jest to zaklęcie Przyjaciele - +6 na okres 1k4 rund + 1 runda/poziomObniżenie

Niektóre zdarzenia, zaklęcia i przedmioty powodują obniżanie opisywanej cechy, prezentuje je ta lista.

Zaraza - -2 (rozprasza Leczenie chorób)

Żelazny cierń - -4

Uwaga: Obniżenie charyzmy do 0 powoduje śmierć!Sztuczki

W przeciwieństwie do BG II, BG I nie pozwala na żadne sztuczki z tą cechą. Chyba, że za taką uznać zmianę przywódcy drużyny na osobę z wyższą charyzmą, w celu lepszych efektów rozmów.