Dzieci Bhaala - Children of Bhaal

Solucja Mechanika Postaci Ekwipunek Magia Profesje Pozostałe

Dwuklasowosc

by Kinski + morgan (EE)


Prawidła ogólne

Dwuklasowość to zdolność, którą posiadają tylko ludzie. W przypadku zdecydowania się na nią postać przestaje rozwijać się w obecnej klasie i rozpoczyna rozwój drugiej i w niej zaczyna zdobywać doświadczenie. Umiejętności i zdolności pierwszej klasy zostaną zachowane, jednakże dostęp do nich postać otrzyma dopiero po jej aktywacji, nastąpi to wtedy, kiedy uzyska w nowej klasie poziom wyższy od zdobytego w poprzedniej. Przykład: postać jest wojownikiem na 7. poziomie, zostaje zdwuklasowana na złodzieja, rozpoczyna od 1. poziomu złodzieja, zaś po awansie na 8. poziom uzyskuje dostęp do zdolności wojownika np. TraK0; dodatkowe premie do ataku, jakie zdobył wojownik po 7. poziomie; możliwość przydzielenia 5 punktów biegłości w daną broń, aktywowane zostają też biegłości klasy wojownika.Warunki i zasady

System dwuklasowości jest określony kilkoma regułami:


1. Dwuklasowcami nie mogą zostać: paladyn, barbarzyńca, bard, mnich, czarownik, dziki mag, tropiciel i łucznik.


2. Tylko ludzie mogą zostać dwuklasowcami.


3. Aby postać mogła zostać zdwuklasowana musi mieć co najmniej 2. poziom.


4. Podstawowa cecha pierwszej klasy nie może być mniejsza niż 15, zaś podstawowa cecha klasy, na którą ma być postać dwuklasowana nie może być mniejsza niż 17. Podstawową cechą wojownika i łowcy jest siła, kapłana mądrość, złodzieja zręczność, maga inteligencja, druida mądrość i charyzma.


5. Tylko w pierwszej klasie można wybrać określoną podklasę, np. można zdwuklasować kensai na maga, jednak nie można zdwuklasować wojownika (czy kensai) na mistrza przywołań czy kapłana Lathandera. W pierwszej części Sagi istnieje od tego wyjątek - w przypadku dwuklasowania można wybrać podklasę maga, więc możliwa jesr gra np. wojownikiem/iluzjonistą.


6. Możliwe połączenia przedstawia schemat:


Wojownik i podklasy:
–> Kapłan
–> Druid (wymagane jest 17 pkt. mądrości i charyzmy)
–> Mag
–> Złodziej

Łowca i Władca zwierząt:
–> Kapłan

Kapłan i podklasy:
–> Wojownik
–> Łowca
–> Mag
–> Złodziej

Druid i podklasy:
–> Wojownik

Mag i podklasy (oprócz Dzikiego maga):
–> Wojownik
–> Kapłan
–> Złodziej

Złodziej i podklasy:
–> Wojownik
–> Kapłan
–> Mag

7. Postacie dwuklasowe muszą spełniać podobne wymagania jak wieloklasowcy. Nie mogą ominąć ograniczeń wynikających z poszczególnych klas. Np. mag dwuklasowiec nie będzie mógł rzucać zaklęć w zbroi, złodziej dwuklasowiec nie może korzystać z umiejętności nosząc cięższą zbroję niż skórzana ćwiekowana, kapłani i druidzi nie mogą korzystać z broni niezgodnej z ich etosem.


8. Po zdwuklasowaniu pierwsza klasa stanie się nieaktywna, postać rozpoczyna jakby na nowo od pierwszego poziomu i bez punktów doświadczenia swoją nową drogę życia w Faerunie. Od tego czasu postać rozwija się jak zwykły jednoklasowiec. Decyzja o dwuklasowaniu jest niemal nieodwołalna (można przecież wczytać wcześniejszy stan gry sprzed dwuklasowania), nie można już wrócić do pierwszej klasy po jej zmianie na inną. Ze zdolności pierwszej klasy nie będzie można korzystać do czasu osiągnięcia poziomu wyższego o jeden w nowej.


9. Dość istotny jest limit punktów doświadczenia, w Baldur's Gate (bez Siege of Dragonspear) wynosi on 161.000, w przypadku postaci dwuklasowych do tej wartości wlicza się doświadczenie obu klas. Trzeba być pewnym, że zostało wystarczająco dużo punktów doświadczenia, by rozwinąć odpowiednio drugą klasę i aktywować pierwszą. Jeśli postać w obecnej klasie ma 7. poziom, to istnieje ryzyko, że nie uda się osiągnąć 8. poziomu w drugiej klasie. Wciąż można zmienić klasę postaci, jednak odblokowane poprzedniej może być niemożliwe. Przykład: wojownik zostaje zdwuklasowany na kapłana po 7. poziomie (64.000 PD), jego pierwotna klasa nie uzyska aktywacji, gdyż w klasie kapłana będzie mógł osiągnąć maksymalnie również 7. poziom (55.000 PD). Dopiero odpowiednie modyfikacje wprowadzają możliwość bezproblemowego dwuklasowania na wyższych poziomach.


10. Tworząc postać i przydzielając punkty biegłości postaci, którą zamierza się później dwuklasować najlepiej zastanowić się nad wyborem biegłości. Zdwuklasowany wojownik lub łowca na kapłana nie będzie mógł walczyć katanami czy łukiem. Warto też nie dublować przydzielonych punktów biegłości, gdyż wartości się nie kumulują. Np. wojownikowi przydzielono po 2 punkty biegłości np. w cepy bojowe i maczugi oraz 1 punkt w styl walki mieczem i tarczą, postać zostaje zdwuklasowana na kapłana, który na starcie może rozdzielić 2 punkty biegłości – nie warto przydzielać ich w cepy bojowe, maczugi czy styl walki mieczem i tarczą, gdyż postać po odblokowaniu klasy wojownika będzie miała tyle punktów, ile przydzieliła jako wojownik, te, które zostały przydzielone w te same bronie jako kapłan, zostaną stracone.