Dzieci Bhaala - Children of Bhaal


Solucja Mechanika Postaci Ekwipunek Magia Profesje Pozostałe


Baldur's Gate Enhanced Edition: Solucja


Solucja - Mapa Wybrzeża Mieczy
Prolog
AR2600 - Candlekeep Shinigami & Tuldor (EE)
(Kinski & morgan)

Artykuł zawiera pełny opis lokacji AR2600 (Candlekeep).


Rozdział I
AR2700 - Nadbrzeżny Trakt do Candlekeep Shinigami & Tuldor (EE)
(Alvarez)

Artykuł zawiera pełny opis lokacji AR2700 (Nadbrzeżny Trakt do Candlekeep).

AR2800 - Lwi Trakt Shinigami
(Alvarez)

Artykuł zawiera pełny opis lokacji AR2800 (Lwi Trakt).

AR2300 - Pod Pomocną Dłonią Shinigami & Tuldor (EE)
(morgan)

Artykuł zawiera opis lokacji AR2300 (Pod Pomocną Dłonią), częściowo poprawiony.

AR3300 - Beregost Shinigami & Tuldor (EE)
(Alvarez)

Artykuł zawiera pełny opis lokacji AR3300 (Beregost).

AR3200 - Wysoki Żywopłot Shinigami & Tuldor (EE)
(Alvarez)

Artykuł zawiera opis lokacji AR3200 (Wysoki Żywopłot).

AR3400 - Świątynia Shinigami
(Alvarez)

Artykuł zawiera opis lokacji AR3400 (Świątynia), częściowo poprawiony.

AR2400 - Peldvale Shinigami
(Alvarez)

Artykuł zawiera pełny opis lokacji AR2400 (Peldvale).

AR2900 - Knieja Larsa Shinigami
(Alvarez)

Artykuł zawiera pełny opis lokacji AR2900 (Knieja Larsa).

AR3000 - Las Ostrych Kłów Shinigami
(Alvarez)

Artykuł zawiera pełny opis lokacji AR3000 (Las Ostrych Kłów).

AR3100 - Wybrzeże Mieczy Shinigami
(Alvarez)

Artykuł zawiera opis lokacji AR3100 (Wybrzeże Mieczy), częściowo poprawiony.

AR3500 - Równina Ostrych Kłów* Shinigami
(Alvarez)

Artykuł zawiera opis lokacji AR3500 (Równina Ostrych Kłów), częściowo poprawiony.

AR3700 - Czerwone jary* Shinigami & Tuldor (EE)
(Alvarez)

Artykuł zawiera pełny opis lokacji AR3700 (Czerwone jary).

AR3800 - Dzicze Beregostu* Shinigami
(Alvarez)

Artykuł zawiera opis lokacji AR3800 (Dzicze Beregostu), częściowo poprawiony.

AR4300 - Przełęcz Nashkel* Shinigami & Tuldor (EE)
(Alvarez)

Artykuł zawiera opis lokacji AR4300 (Przełęcz Nashkel), częściowo poprawiony.


Rozdział II
AR4800 - Nashkel Shinigami & Tuldor (EE)
(Alvarez)

Artykuł zawiera pełny opis lokacji AR4800 (Nashkel).

AR4900 - Jarmark Shinigami

Artykuł zawiera opis lokacji AR4900 (Jarmark).

Latarnia morska Shinigami

Artykuł zawiera opis lokacji AR3600 (Latarnia morska).

Szkoła Ulcastera Shinigami

Artykuł zawiera opis lokacji AR3900 (Szkoła Ulcastera).

AR4000 - Gullykin Shinigami

Artykuł zawiera opis lokacji AR4000 (Gullykin).

AR4100 - Starożytne ruiny* Shinigami & Tuldor (EE)

Artykuł zawiera opis lokacji AR4100 (Starożytne ruiny).

AR4200 - Ustronne jezioro* Shinigami

Artykuł zawiera opis lokacji AR4200 (Ustronne jezioro).

AR4400 - Samotne Szczyty* Shinigami

Artykuł zawiera opis lokacji AR4400 (Samotne Szczyty).

AR4500 - Most Firewine Shinigami

Artykuł zawiera opis lokacji AR4500 (Most Firewine).

AR4600 - Niedźwiedzi ruczaj* Shinigami
(Alvarez)

Artykuł zawiera pełny opis lokacji AR4600 (Niedźwiedzi ruczaj).

AR4700 - Wioska Xvartów* Shinigami
(Alvarez)

Artykuł zawiera pełny opis lokacji AR4700 (Wioska Xvartów).

AR5000 - Dolina grobów* Shinigami & Tuldor (EE)

Artykuł zawiera opis lokacji AR5000 (Dolina grobów).

AR5100 - Twierdza Gnolli Shinigami

Artykuł zawiera opis lokacji AR5100 (Twierdza Gnolli).

AR5200 - Chmurne Szczyty Shinigami & Tuldor (EE)

Artykuł zawiera opis lokacji AR5200 (Chmurne Szczyty).

AR5300 - Chmurne Szczyty Shinigami & Tuldor (EE)

Artykuł zawiera opis lokacji AR5300 (Chmurne Szczyty).

AR5500 - Wzgórza Gibberlingów* Shinigami & Tuldor (EE)

Artykuł zawiera opis lokacji AR5500 (Wzgórza Gibberlingów).

AR5400 - Kopalnie Nashkel Shinigami
(morgan)

Artykuł zawiera opis lokacji AR5400 (Kopalnie Nashkel), częściowo poprawiony.


Rozdział III
AR4800 - Nashkel Shinigami
(Alvarez)

Artykuł zawiera pełny opis lokacji AR4800 (Nashkel), rozdział III.

AR3300 - Beregost Shinigami & Tuldor (EE)
(Alvarez)

Artykuł zawiera pełny opis lokacji AR3300 (Beregost), rozdział III.

AR2800 - Lwi Trakt Shinigami
(Alvarez)

Artykuł zawiera pełny opis lokacji AR2800 (Lwi Trakt), rozdział III.

Dolna Chionthar* Shinigami
(Alvarez)

Artykuł zawiera pełny opis lokacji AR1400 (Dolna Chionthar).

Żmijowa Przeprawa Shinigami
(Kinski & morgan)

Artykuł zawiera pełny opis lokacji AR0900 (Żmijowa Przeprawa).

AR2900 - Knieja Larsa Shinigami
(Alvarez)

Artykuł zawiera pełny opis lokacji AR2900 (Knieja Larsa), rozdział III.

AR2400 - Peldvale Shinigami
(Alvarez)

Artykuł zawiera pełny opis lokacji AR2400 (Peldvale)., rozdział III

AR1900 - Obóz Bandytów Shinigami
(Alvarez)

Artykuł zawiera pełny opis lokacji AR1900 (Obóz bandytów).


Rozdział IV
AR2200 - Knieja Otulisko I Shinigami
(morgan)

Artykuł zawiera opis lokacji AR2200 (Knieja Otulisko, obszar I), częściowo poprawiony.

AR2100 - Knieja Otulisko II Shinigami
(morgan)

Artykuł zawiera opis lokacji AR2100 (Knieja Otulisko, obszar II), częściowo poprawiony.

AR1600 - Knieja Otulisko III Shinigami
(morgan)

Artykuł zawiera opis lokacji AR1600 (Knieja Otulisko, obszar III), częściowo poprawiony.

AR1700 - Knieja Otulisko IV Shinigami
(morgan)

Artykuł zawiera opis lokacji AR1700 (Knieja Otulisko, obszar IV), częściowo poprawiony.

AR1800 - Kopalnie Shinigami
(morgan)

Artykuł zawiera opis lokacji AR1800 (Kopalnie), częściowo poprawiony.


Rozdział V
Żmijowa Przeprawa Shinigami
(Kinski & morgan)

Artykuł zawiera pełny opis lokacji AR0900 (Żmijowa Przeprawa), rozdział V.

Górna Chionthar* Shinigami
(Kinski & morgan)

Artykuł zawiera pełny opis lokacji AR0400 (Górna Chionthar).

AR0100 - Wrota Baldura (NW) Shinigami
(Kinski & morgan)

Artykuł zawiera pełny opis lokacji AR0100 (Wrota Baldura, część północno-zachodnia).

AR0200 - Wrota Baldura (N) Shinigami
(Kinski & morgan)

Artykuł zawiera pełny opis lokacji AR0200 (Wrota Baldura, część północna).

AR0300 - Wrota Baldura (NE) Shinigami
(Kinski & morgan)

Artykuł zawiera pełny opis lokacji AR0300 (Wrota Baldura, część północno-wschodnia).

AR0600 - Wrota Baldura (W) Shinigami
(Kinski & morgan)

Artykuł zawiera pełny opis lokacji AR0600 (Wrota Baldura, część zachodnia).

AR0700 - Wrota Baldura (C) Shinigami
(Kinski & morgan)

Artykuł zawiera pełny opis lokacji AR0700 (Wrota Baldura, część centralna).

AR0800 - Wrota Baldura (E) Shinigami
(Kinski & morgan)

Artykuł zawiera pełny opis lokacji AR0800 (Wrota Baldura, część wschodnia)

AR1100 - Wrota Baldura (SW) Shinigami
(morgan)

Artykuł zawiera pełny opis lokacji AR1100 (Wrota Baldura, część południowo-zachodnia).

AR1200 - Wrota Baldura (S) Shinigami
(morgan)

Artykuł zawiera pełny opis lokacji AR1200 (Wrota Baldura, część południowa).

AR1300 - Wrota Baldura (SE) Shinigami
(morgan)

Artykuł zawiera pełny opis lokacji AR1300 (Wrota Baldura, część południowo-wschodnia).

AR0224 - Kanały zachodnie Alvarez
(morgan)

Artykuł zawiera pełny opis lokacji AR0224 (Kanały, część zachodnia).

AR0225 - Kanały centralne Alvarez
(morgan)

Artykuł zawiera pełny opis lokacji AR0225 (Kanały, część centralna).

AR0226 - Kanały wschodnie Alvarez
(morgan)

Artykuł zawiera pełny opis lokacji AR0226 (Kanały, część wschodnia).


Rozdział VI
AR2600 - Candlekeep Shinigami & Tuldor (EE)
(Kinski & morgan)

Artykuł zawiera pełny opis lokacji AR2600 (Candlekeep), rozdział VI.


Rozdział VII
Żmijowa Przeprawa Shinigami
(Kinski & morgan)

Artykuł zawiera pełny opis lokacji AR0900 (Żmijowa Przeprawa), rozdział VII.

AR0100 - Wrota Baldura (NW) Shinigami
(Kinski & morgan)

Artykuł zawiera pełny opis lokacji AR0100 (Wrota Baldura, część północno-zachodnia).

AR0200 - Wrota Baldura (N) Shinigami
(Kinski & morgan)

Artykuł zawiera pełny opis lokacji AR0200 (Wrota Baldura, część północna).

AR0300 - Wrota Baldura (NE) Shinigami
(Kinski & morgan)

Artykuł zawiera pełny opis lokacji AR0300 (Wrota Baldura, część północno-zachodnia).

AR0600 - Wrota Baldura (W) Shinigami
(Kinski & morgan)

Artykuł zawiera pełny opis lokacji AR0600 (Wrota Baldura, część zachodnia).

AR0700 - Wrota Baldura (C) Shinigami
(Kinski & morgan)

Artykuł zawiera pełny opis lokacji AR0700 (Wrota Baldura, część centralna).

AR0800 - Wrota Baldura (E) Shinigami
(Kinski & morgan)

Artykuł zawiera pełny opis lokacji AR0800 (Wrota Baldura, część wschodnia).

AR1100 - Wrota Baldura (SW) Shinigami
(morgan)

Artykuł zawiera pełny opis lokacji AR1100 (Wrota Baldura, część południowo-zachodnia).

AR1200 - Wrota Baldura (S) Shinigami
(morgan)

Artykuł zawiera pełny opis lokacji AR1200 (Wrota Baldura, część południowa).

AR1300 - Wrota Baldura (SE) Shinigami
(morgan)

Artykuł zawiera pełny opis lokacji AR1300 (Wrota Baldura, część południowo-wschodnia).

AR0146 - Labirynt złodziei Shinigami
(morgan)

Artykuł zawiera pełny opis lokacji AR0146 (Labirynt złodziei).

AR0123 - Podziemne miasto Shinigami
(morgan)

Artykuł zawiera pełny opis lokacji AR0123 (Podziemne miasto).


Opowieści z Wybrzeża Mieczy
AR1000 - Broda Ulgotha Shinigami
(morgan)

Artykuł zawiera pełny opis lokacji AR1000 (Broda Ulgotha).

AR0500 - Wieża Durlaga - Twierdza Shinigami
(morgan)

Artykuł zawiera pełny opis lokacji AR0500 (Wieża Durlaga, twierdza).

AR0511 - Wieża Durlaga - Podziemia, poziom I Shinigami

Artykuł zawiera opis lokacji AR0511 (Wieża Durlaga, I poziom podziemi).

AR0512 - Wieża Durlaga - Podziemia, poziom II Shinigami

Artykuł zawiera opis lokacji AR0512 (Wieża Durlaga, II poziom podziemi).

AR0513 - Wieża Durlaga - Podziemia, poziom III Shinigami

Artykuł zawiera opis lokacji AR0513 (Wieża Durlaga, III poziom podziemi).

AR0514 - Wieża Durlaga - Podziemia, poziom IV Shinigami

Artykuł zawiera opis lokacji AR0514 (Wieża Durlaga, IV poziom podziemi).

AR1008 - Lodowa wyspa Shinigami
(Alvarez)

Artykuł zawiera pełny opis lokacji AR1008 (Lodowa wyspa).

AR0300 - Wrota Baldura Shinigami
(morgan)

Artykuł zawiera pełny opis lokacji AR0100 (Wrota Baldura, część północno-wschodnia).

AR2000 - Wyspa Baldurana (S) Shinigami
(morgan)

Artykuł zawiera pełny opis lokacji AR2000 (Wyspa Baldurana, część południowa).

AR1500 - Wyspa Baldurana (N) Shinigami
(morgan)

Artykuł zawiera pełny opis lokacji AR1500 (Wyspa Baldurana, część północna).