Dzieci Bhaala - Children of Bhaal
Solucja Mechanika Postaci Ekwipunek Magia Profesje Pozostałe
Charyzma
by morgan


Definicja

CHARYZMA: Opisuje siłę przekonywania bohatera, jego urok osobisty i zdolności przywódcze. Jest to cecha istotna dla druidów, bardów i paladynów.


Rozważania odnośnie pożądanej wartości

Jest to cecha, której wartość została chyba najbardziej zdewaluowana w porównaniu z BG I. Już na początku rozdziału drugiego możemy mieć przedmioty ustawiające tę cechę na poziomie 20. Wbrew różnym obiegowym opiniom więcej nie jest potrzebne. Z uwagi na powyższe można z czystym sumieniem ustawić ją na minimum.

Cecha ta reguluje dwa parametry, oba do spółki z reputacją - ma wpływ na ceny w sklepach oraz współtworzy reakcję. Na te pierwsze - niezależnie od poziomu charyzmy - i tak starczy pieniędzy, to drugie w BG II ma dość niski wpływ na rozgrywkę.Ceny

Podstawową de facto funkcją charyzmy jest wpływ na ceny przedmiotów w sklepach. Wpływ ma dopiero co najmniej 16 punktów charyzmy, choć końcową granicę wyznacza już 20, które obniża ceny o 25%, kolejne punkty nie mają żadnego wpływu na handel. Szczegóły w tabeli.

Charyzma Ceny Reakcja
1 0 -10
2 0 -9
3 0 -8
4 0 -7
5 0 -6
6 0 -5
7 0 -4
8 0 -2
9 0 -1
10 0 0
11 0 0
12 0 0
13 0 1
14 0 2
15 0 3
16 -5 4
17 -10 4
18 -15 5
19 -20 8
20 -25 9
21 -25 10
22 -25 11
23 -25 12
24 -25 13
25 -25 14

W grze nie ma znaczenia kim będziemy rozmawiać najważniejsza jest kolejność, liczona jest charyzma aktualnego przywódcy drużyny, dlatego też przystępując do interesów warto dać na szczyt kogoś z najwyższą (choć przedmioty skutecznie rozwiązują ten dylemat).Reakcja

Czynnik ten winien być najważniejszy z tych zależnych od charyzmy, niestety nastąpiła znaczna deprecjacja jego wartości. Jest istotny w części dialogów, w pierwszym Baldurku otrzymanie całkiem sporej ilości zadań wiązało się odpowiednim poziomem reakcji, w kontynuacji ma niewielkie znaczenie - dialogi są tak skonstruowane, że niezależnie od wszystkiego i tak osiągniemy zamierzony (lub zbliżony) rezultat. Oprócz opisywanej cechy składa się na nią reputacja (choć maksymalna wysokość pozwala dodać zaledwie 4 punkty), jednak główne znaczenie ma charyzma, która na ogół wystarcza w tych nielicznych rozmowach, które jej wymagają. Warto nadmienić, że wspomniane 20 (Pierścień + Płaszcz) charyzmy powoduje wzrost reakcji o 9, co w zupełności wystarcza przez całą grę. Maksymalnie dodaje aż 14 punktów reakcji, choć nigdzie w grze nie jest wymagane aż tyle. Dokładną zależność między charyzmą a reakcją przedstawia tabelka.

Charyzma Ceny Reakcja
1 0 -10
2 0 -9
3 0 -8
4 0 -7
5 0 -6
6 0 -5
7 0 -4
8 0 -2
9 0 -1
10 0 0
11 0 0
12 0 0
13 0 1
14 0 2
15 0 3
16 -5 4
17 -10 4
18 -15 5
19 -20 8
20 -25 9
21 -25 10
22 -25 11
23 -25 12
24 -25 13
25 -25 14

Uwaga: Bazowa wartość reakcji wynosi 10 (choć na Karcie postaci pokazany jest tylko bonus, czyli by obliczyć właściwą należy dodać do niej 10).Rasy

Podobnie jak w przypadku pozostałych cech uogólniając przedział, w którym możemy operować podczas tworzenia postaci zawiera się między 3 a 18, choć każda z granic znajduje odstępstwa od normy w zależności od rasy. Granica minimum waha się od 2 (krasnolud), do 8 (elf), dla pozostałych ras wynosi 3; granicę maksimum została ograniczona do 16 dla krasnoluda, w przypadku pozostałych ras wynosi 18. W pełni ilustruje to tabela.Klasy

Szereg klas i podklas wymaga pewnej minimalnej wartości charyzmy. Wynosi ona 9 w przypadku czarownika, 15 dla barda wraz z podklasami oraz druida i jego podklas, a także wojownika/druida, 16 dla mistrza zauroczeń, 17 dla paladyna z podklasami. Jeśli tworzymy jakiegokolwiek druida i planujemy jego dwuklasowanie, wartość charyzmy musi wynosić minimum 15 (może mniej, jeśli do czasu zakończenia rozwoju postaci zdobędziemy brakującą do 15 punktów ilość - patrz punkt Zwiększenie na stałe) - tymczasowe zwiększenie jakimkolwiek sposobem nie ma wpływu, ważna jest bazowa wartość. Jeśli planujemy dwuklasować na druida, konieczne jest minimum 17 charyzmy. Dokładne wartości obrazuje tabela.Zwiększenie na stałe

W BG2 na stałe można tę cechę ponieść maksymalnie o 2 punkty - 1 punkt w Piekle (użycie Łzy Bhaala uzyskanej w dobrej ścieżce podczas Próby Gniewu), 1 punkt z machiny Luma Szalonego. W przypadku głównego bohatera jej wartość może być o punkt wyższa, jeśli importowaliśmy postać z BG I (przy założeniu oczywiście, że to ta postać użyła Woluminu Przywództwa i Oddziaływania).Przedmioty

Wśród przedmiotów mających wpływ na charyzmę można wyróżnić 3 grupy:

1. Zmieniające charyzmę na stałe - w obu częściach BG dostępny jest jeden taki przedmiot - Wolumin Przywództwa i Oddziaływania, który jednak nie występuje ani w Cieniach Amn, ani w Tronie Bhaala.

2. Zwiększające charyzmę na czas noszenia Modyfikuje (na czas noszenia) ją dość znaczna ilość przedmiotów - oto lista:

Pierścień wpływu na ludzi - 18

Płaszcz nimfy - +2

Hełm chwały - +1

Ostrze Róż +3 - +2

Amulet Czuciowców - +2 (Edycja Kolekcjonerska)

Topór Hrothgara +3 - +1 (Edycja Kolekcjonerska)

Zbroja płytowa Baldurana - +1 (Edycja Kolekcjonerska)

Płaszcz Algernona - +2 (nie występuje w grze)

Buty Zachodu - +1 (nie występują w grze)

3. Zmieniające charyzmę na czas działania. W grze istnieje tylko jeden przedmiot to umożliwiający: Talia Mnogich Rzeczy, karta Erynie - +1 na 24 godziny.


Zaklęcia

Tylko jedno zaklęcie pozwala zwiększyć czasowo charyzmę, jest to zaklęcie Przyjaciele - +6 na okres 1K4 rund + 1 runda/poziomBronie i ekwipunek

W grze nie występują przedmioty wymagające określonej charyzmy, jedynie kilka należących do naszych towarzyszy przedmiotów jej wymaga - oto one:

Kostur Strzelistej Puszczy: 15

Pełna zbroja płytowa Firecama: 18

Płaszcz Strzelistej Puszczy: 15

Tarcza rodziny Delrynów: 13

Uświęcony Odkupiciel: 18Obniżenie

Niektóre zdarzenia, zaklęcia i przedmioty powodują obniżanie opisywanej cechy, prezentuje je ta lista.

Berło przerażenia - -1 (utrata trwała, 20% szansa przy każdym trafieniu)

Zbroja płytowa T'rachiego - -5

Zbroja skórzana orków - -1

Zaraza - -2 (rozprasza Leczenie chorób)

Uwaga: Obniżenie charyzmy do 0 powoduje śmierć!Sztuczki

Powszechnie znaną sztuczką jest "przekręcenie" licznika charyzmy. Do tego potrzebne nam jest Berło przerażenia oraz najlepiej Pierścień wpływu na ludzi (ma go Kalah). Walczymy berłem na tyle długo, by zbić charyzmę do 1 (wbrew opisowi będzie to co 6-7 trafienie), zakładamy Pierścień i mamy 18 punktów. Bijemy tak długo, aż zejdzie nam do 16 (czyli -1, ale gra nie ma wartości ujemnych, a nie zdążyliśmy umrzeć przy 0, bo go nie mieliśmy), zdejmujemy obrączkę i możemy cieszyć się boską charyzmą.

Odnotować należy, iż w BG II nie działa (nie można umieścić w zakładce przedmiotu podręcznego) Wolumin Przywództwa i Oddziaływania, nawet jeśli zdecydowalibyśmy się sprowadzić go kodem.