Dzieci Bhaala - Children of Bhaal
Solucja Mechanika Postaci Ekwipunek Magia Profesje Pozostałe

Punkty zycia

by Alvarez & morgan


Wprowadzenie

Decydująca o potencjale przetrwania liczba punktów życia (PŻ) jest jednym z najbardziej podstawowych współczynników postaci - wszystkich, niezależnie od klasy. Na ich ilość wpływa kilka czynników, są to: klasa postaci, kondycja, poziom doświadczenia, zaklęcia oraz posiadany ekwipunek.Klasa i poziom

Przy każdym awansie wykonywany jest rzut kością decydujący o przyroście liczby punktów życia. Jeśli ustawimy przed awansem poziom trudności na najłatwiejszy, wylosujemy maksymalną liczbę punktów życia. Liczba ścianek kostki jest zależna od klasy, co prezentuje pierwsza kolumna tabeli:

Klasa Poziomy 1-9 Poziomy 10+
Barbarzyńca 1K12 +3
Wojownik, paladyn, łowca 1K10 +3
Kapłan, druid, mnich 1K8 +2
Klasa Poziomy 1-10 Poziomy 11+
Złodziej, bard 1K6 +2
Mag, czarownik 1K4 +1

Tak szybki przyrost oczywiście nie trwa wiecznie, ma to miejsce zależnie od klasy, do 9. lub 10. poziomu. Przy awansie na wyższe poziomy, przyrost liczby PŻ jest wartością stałą, co przedstawia trzecia kolumna powyższej tabeli.

W przypadku dwuklasowców punkty życia zdobywane są przez pierwszą klasą standardowo, a przez drugą dopiero po aktywacji pierwszej. Z wieloklasowcami sprawa wygląda inaczej, z awansem danej klasy postać zyskuje liczbę punktów życia równą liczbie oczek na kości o liczbie ścian dwa lub trzy razy mniejszej (kolejno dla podwójnej i potrójnej wieloklasowości), przy czym liczba ścian ulega zaokrągleniu (przy 1K10 i 1K8 dla potrójnej wieloklasowości). Po osiągnięciu daną klasą granicy przyrostu stałego każda klasa otrzymuje z awansem 1 PŻ.Kondycja

Kondycja modyfikuje liczbę punktów życia jaką postać otrzymuje przy awansie na kolejny poziom, co przedstawia tabela (* - zbrojni, ** - pozostałe klasy).

Kondycja Dodatkowe PŻ na poziom* Dodatkowe PŻ na poziom** PŻ regenerowane na turę Premia do zmęczenia
1 -3 -3 0 -4
2 -2 -2 0 -3
3 -2 -2 0 -3
4 -1 -1 0 -2
5 -1 -1 0 -2
6 -1 -1 0 -1
7 0 0 0 -1
8 0 0 0 0
9 0 0 0 0
10 0 0 0 0
11 0 0 0 0
12 0 0 0 0
13 0 0 0 0
14 0 0 0 0
15 1 1 0 0
16 2 2 0 1
17 3 2 0 1
18 4 2 0 2
19 5 2 0 2
20 5 2 1 3
21 6 2 2 3
22 6 2 3 4
23 6 2 4 4
24 7 2 5 5
25 7 2 6 5

Dodatkowa liczba punktów życia z kondycji dotyczy tylko awansów do poziomu 9. lub 10. (tak jak to ma miejsce z kośćmi). Warto zauważyć, że nie ma różnicy między kondycją równą 7 a 14, a kondycja dla każdej wartości z przedziału 16-25 w przypadku klas nie-zbrojnych daje tą samą premię. Fakty te są bardzo istotne podczas tworzenia postaci i jej dalszego rozwoju (Piekło, Lum), trzeba po prostu rozsądnie wybierać/rozdzielać premie, by przynosiły one coś więcej niż wrażenie wizualne na karcie postaci.Zwiększenie na stałe

W BG2 maksymalną liczbę punktów życia zwiększyć na stałe możemy poprzez:

1. Wybór złej ścieżki podczas Próby chciwości w Piekle - +15 PŻ.

2. Wylosowanie karty KSIĘŻYC w Talii Mnogich Rzeczy - +10 PŻ.Ekwipunek i czary

W grze występuje całkiem spora grupa przedmiotów i zaklęć pozwalających zwiększyć liczbę punktów życia. Można je podzielić na dwie grupy:

1. Zwiększające liczbę PŻ na czas noszenia:

Zbroja płytowa Baldurana - +4 PŻ

Hełm Baldurana - +5 PŻ

Włócznia z Kuldahar +3 - +8 PŻ

Bansolety błogosławieństwa - +10 PŻ

Bransolety paladyna - +10 PŻ

Krążek z Netheril - +10 PŻ

Bransolety Tzu-Zana - +15 PŻ

Kamień Wong Fei's Ioun - +15 PŻ

Bladozielony kamień Ioun - +10% PŻ

2. Zwiększające liczbę PŻ na czas działania:

Mikstura heroizmu - +10% bazowych PŻ na 10 tur

Mikstura mocy - +20% bazowych PŻ na 4 tury

Pomniejsze drążenie Larlocha - +1-4 PŻ, jeśli zdobyte PŻ przekroczą maksymalną wartość PŻ rzucającego, traci on ten nadmiar po jednej turze

Pomoc - +1-8 PŻ, jeśli zdobyte PŻ przekroczą maksymalną wartość PŻ rzucającego, traci on ten nadmiar po 1 rundzie + 1 rundzie/poziom

Przemiana Tensera - +100% PŻ na okres 1 rundy/poziom

Rozwścieczenie - +15 PŻ na 1 turę

Wampiryczne dotknięcie - w zależności od poziomu +1-36 PŻ, jeśli zdobyte PŻ przekroczą maksymalną wartość PŻ rzucającego, traci on ten nadmiar po pięciu turach

Słuszna magia - +1 PŻ/poziom na 1 runda/poziom

Święta moc - +1 PŻ/poziom na 1 runda/poziom

Uniknięcie śmierci - +20 PŻ


Adnotacja: Na listach tych pominięto przedmioty i czary mogące zwiększyć liczbę punktów życia poprzez podwyższenie kondycji. Są one spisane w artykule o kondycji.

UWAGA: Premie procentowe z mikstur i czarów są dość złudne. Liczba punktów życia ustalana jest jako liczbę bazową razy modyfikator, ignorowane są wszelkie przedmioty podnoszące PŻ. Po drugie, premie te nie kumulują się ze sobą, zmiana widoczna jest od ostatniej działającej modyfikacji. Przykładowo zażycie mikstury heroizmu po Przemianie Tensera obniża ilość punktów życia (200% - 110% wartości bazowej). Zażywanie miksturek (z punktu widzenia PŻ) traci sens również przy korzystaniu z wielu przedmiotów podnoszących liczbę PŻ, gdy suma ich premii jest wyższa niż premia procentowa z wartości bazowej.Leczenie

Oczywiście utracone punkty życia, za odpowiednią opłatą możemy odzyskać w świątyniach, jednak na polu bitwy zachodzi potrzeba leczenia ran w czasie rzeczywistym. Najczęściej do kojenia ran stosuje się mikstury oraz czary lecznicze, jednak z pomocą przychodzą również inne przedmioty - część daje możliwość rzucania leczenia, w przypadku innych szansa na uzdrowienie istnieje przy każdym trafieniu:

1. Czary leczące:

Leczenie lekkich ran - +8 PŻ

Leczenie średnich ran - +14 PŻ

Leczenie poważnych ran- +17 PŻ

Leczenie krytycznych ran - +27 PŻ

Uzdrowienie - 100% PŻ

Grupowe leczenie - 1K8 +1/poziom

Większe przywrócenie - 100% PŻ

Kostur leczenia - 3K6 +3 PŻ/1 ładunek

Rękawice leczenia - 10 PŻ/1 raz dziennie

Dobre jagody - 5x 1 PŻ

Neutralizacja trucizny - +10 PŻ

Nakładanie rąk - 2PŻ na poziom paladyna/mnicha

2. Przedmioty:

Mikstura leczenia - 8 PŻ

Mikstura dodatkowego leczenia - +27 PŻ

Mikstura większego leczenia - +40 PŻ

Czarna brzytwa - 15% szans na 20 PŻ

Miecz Chaosu +2 - 1 PŻ przy trafieniu

Czarne ostrze klęski - 10% szans na 20 PŻ (broń magiczna)Regeneracja

Regeneracja punktów życia może następować naturalnie, jako skutek wysokiej kondycji (więcej w artykule: Kondycja), jednak jej szybkość jest na tyle szczątkowa, że przydaje się jedynie w czasie snu i podróży. Znacznie lepszy efekt stopniowej odnowy przynoszą przedmioty i czar;>:

1. Regeneracja stała:

Czarna brzytwa - 1 PŻ/5 sekund

Kamień Wong Fei's Ioun- 1 PŻ/runda

Kostur Strzelistej Puszczy- 1 PŻ/2 rundy

Perłowobiały kamień Ioun - 2 PŻ/tura

Pierścień Gaxxa - 1 PŻ/3 sekundy

Pierścień regeneracji - 1 PŻ/runda

Topór Nieuległości +3 - 1 PŻ/runda

Topór Nieuległości +5 - 3 PŻ/runda

Zabójca smoków - 1 PŻ/tura

2. Regeneracja czasowa:

Płaszcz kanałów - 1 PŻ na sekundę (po przemianie w Trolla)

Mikstura regeneracji - 2 PŻ/runda przez 3 tury

Regeneracja - 3 PŻ/sekunda przez 1 rundę/2 poziomyRekord

Warto jeszcze na koniec pokusić się o policzenie rekordu:

Postać: barbarzyńca (rzut 1K12), poziom 40.

Kondycja: 19 (krasnolud) + import z BG1 (+1), machina Luma Szalonego (+1), Piekło - Próba Strachu (+2) + Topór nieuległości +5 (+1) = 24.

Zwiększenie PŻ: Talia Mnogich Rzeczy - KSIEŻYC (+10); Piekło - Próbie Chciwości (+15), Bladozielony kamień Ioun (+10%).

Wynik: 318 PŻ