Kaplani Oghmy - Clerics of Oghma

Baldur's Gate Mini Quests and Encounters Modification (BGT)Opracowanie
Dane techniczne Dosiek

Artykuł zawiera garść danych technicznych o modyfikacji Baldur's Gate Mini Quests and Encounters Modification (BGT).


Solucja Alvarez
(morgan)

Artykuł zawiera solucję modyfikacji Baldur's Gate Mini Quests and Encounters Modification (BGT).