Dzieci Bhaala - Children of Bhaal

Solucja Mechanika Postaci Ekwipunek Magia Profesje Pozostałe


Baldur's Gate Trilogy: Mechanika


Cechy
Ogólne morgan & Torn

Artykuł zawiera ogólne rozważania dotyczące cech, w tym dotyczące mechanizmu losowania.

Siła morgan

Artykuł zawiera wszelkie informacje dotyczące siły.

Zręczność morgan

Artykuł zawiera wszelkie informacje dotyczące zręczności.

Kondycja morgan

Artykuł zawiera wszelkie informacje dotyczące kondycji.

Inteligencja morgan

Artykuł zawiera wszelkie informacje dotyczące inteligencji.

Mądrość morgan

Artykuł zawiera wszelkie informacje dotyczące mądrości.

Charyzma morgan

Artykuł zawiera wszelkie informacje dotyczące charyzmy.


Umiejętności
Wiedza Remiq

Artykuł zawiera wszelkie informacje dotyczące wiedzy.

Klasa Pancerza Alvarez & Kinski

Artykuł zawiera wszelkie informacje dotyczące klasy pancerza.

TraK0 Alvarez

Artykuł zawiera wszelkie informacje dotyczące TraK0.

Reputacja Thishen & Kinski

Artykuł zawiera wszelkie informacje dotyczące reputacji.

Rzuty obronne Alvarez & morgan

Artykuł zawiera wszelkie informacje dotyczące rzutów obronnych (RO).

Punkty życia Alvarez & morgan

Artykuł zawiera wszelkie informacje dotyczące punktów życia (PŻ).

Liczba ataków Alvarez

Artykuł zawiera wszelkie informacje dotyczące liczby ataków.


Inne
Rasy Cruel & Kinski

Artykuł zawiera wszelkie informacje dotyczące ras.

Charaktery Cruel & Kinski

Artykuł zawiera wszelkie informacje dotyczące charakterów.


Tabele
Tabela siły morgan

Tabela ukazuje wpływ siły.

Tabela zręczności morgan

Tabela ukazuje wpływ zręczności.

Tabela kondycji morgan

Tabela ukazuje wpływ kondycji.

Tabela inteligencji morgan

Tabela ukazuje wpływ inteligencji.

Tabela mądrości morgan

Tabela ukazuje wpływ mądrości.

Tabela charyzmy morgan

Tabela ukazuje wpływ charyzmy.

Tabela punktów życia morgan

Tabela ilustruje przyrost punktów życia (PŻ) na poziom.

Tabele punktów doświadczenia morgan

Tabele ilustrują ilość otrzymywanego doświadczenia z otwierania zamków i rozbrajania pułapek oraz nauki czarów.

Tabela poziomów morgan

Tabela ilustruje ilość wymaganych do awansu punktów doświadczenia.

Tabele rzutów obronnych morgan

Tabele ilustrują rozkład rzutów obronnych w zależności od klasy i rasy.

Tabela premii rasowych morgan

Tabela ukazuje minimalne i maksymalne cechy ras.

Tabela TraK0 morgan

Tabela ilustruje TraK0 danego poziomu w zależności od klasy.

Tabele wiedzy morgan

Tabele ukazują wpływ klasy oraz mądrosci i inteligencji na wiedzę.

Tabele reputacji morgan

Tabele ukazują początkowe wartości reputacji oraz jej wpływ na drużynę i inne aspekty.

Tabele cech minimalnych morgan

Tabela ilustruje wartości wymaganych cech minimalnych klas (jednoklasowców i wieloklasowców).

Tabele premii z biegłości morgan

Tabele ilustrują premie wynikające z biegłości.

Tabele umiejętności złodziejskich morgan

Tabele ukazują wpływ zręczności i rasy na umiejętności złodziejskie oraz ich przyrost u innych klas.

Tabele dwuklasowania morgan

Tabele ukazują możliwość dwuklasowania oraz wymagane cechy minimalnej starej i nowej klasy.

Tabela liczby znanych zaklęć czarownika morgan

Tabela ukazuje liczbę znanych przez czarownika zaklęć w zależności od poziomu.

Tabele liczby zapamiętanych czarów maga morgan

Tabele ukazują maksymalną ilość zapamiętanych czarów maga.

Tabele liczby zapamiętanych zaklęć kapłana morgan

Tabele ukazują maksymalną ilość zapamiętanych zaklęć kapłana.