Struktura Klanu Children of Bhaal

Wielki Wódz Klanu
L`f

Wódz-Dyplomata Wódz-Dyscyplinator Wódz-Technik
Philoos Vinci Marlong

Avatarowie * Namiestnicy
(Moderatorzy Grup) (Moderatorzy Miejsc)
* Dzieci Bhaala L`f Dzielnica Rządowa L`f
* Gwiazdy Mystry Aristo Mosty Aristo
* Uczniowie Gonda L`f Doki L`f
* Kapłani Oghmy Vinci Bramy L`f (BG I)
Piewcy Corellona - Cahir (EE)
* Czciciele Bane'a Li Jvegi (EE)
Zwiastuni Lathandera kol L`f (BG II)
* Miłośnicy Sune Lava Del`Vortel Vinci (m. BG I-II)
Mistrzowie Deneira Kinski Dzielnica Świątyń Dark (Tempus)
Rzemieślnicy Moradina Marlong BlackWidow
Ulubieńcy Waukeen Philoos Promenada Waukeen Vinci, kol
Wybrańcy Tymory Li Slumsy Jvegi
* Akolici Tempusa - Valsharess
Rycerze Shar Vinci Dzielnica Cmentarna PhiloosKlanowicze (Dzieci Bhaala)

Miano: Dołączenie: Pełnione funkcje:
Alvarez

16.03.2009

Pan Świątyni Helma

Jolan

19.03.2011

Klanowicz

Kinski

2003

Avatar Deneira

L`f

10.12.2007

Wielki Wódz Klanu, Avatar Gonda, Namiestnik Doków i Bram (BG I i II)

Marlong

27.11.2007

Wódz-Technik, Avatar Moradina

Philoos

2004

Wódz-Dyplomata, Namiestnik Dzielnicy Cmentarnej

psychozof

05.05.2014

Klanowicz

Vinci

29.01.2008

Wódz-Dyscyplinator, Avatar Oghmy, Namiestnik Promenady Waukeen i Bram (mody BG)