Kaplani Oghmy - Clerics of Oghma

Dark Side of the Sword Coast (BGT)Maczugi

by Pavlus


Konar Elgenona "Kolczasty Konar"

(DSCLUB01)

PARAMETRY:

Obrażenia: 1k8 + 1
TraK0: +1
Typ obrażeń:
obuchowe (walka wręcz)
Kłute (pociski)

Specjalne:
Obrażenia od tucizny: 2 obrażenia na rundę do sumy 30 obrażeń.

Rodzaj biegłości: maczuga
Typ broni: 1-ręczna
Wymagana siła: 3

Może używać:
Druid(Jedno, dwu i wieloklasowy)

Miejsce wystąpienia:
Jeden z druidów w Kniei Larsa.

Ulepszenia:
brak


Dodatkowe informacje *Możliwe spoilery*:Żuchwa Osła

(DSCLUB02)

PARAMETRY:

Obrażenia: 1k6 + 3
TraK0: +3
Typ obrażeń:
obuchowe

Specjalne:
+1 do rzutów obronnych.
Używający ulega rozmyciu.

Rodzaj biegłości: maczuga
Typ broni: 1-ręczna
Wymagana siła: 3

Nie może używać:
Mag

Miejsce wystąpienia:
Jeden z druidów w KnieiLarsa.

Ulepszenia:
brak


Dodatkowe informacje *Możliwe spoilery*: