by Kirara


Animations (BAM) | Area (ARE, WED) | Chitin (KEY) | Creature (CRE) | Dialog (DLG) | Effect (EFF) | Game (GAM) | Identifiers (IDS) | Item (ITM) | Image (MOS) | Musiclist (MUS) | Projectile (PRO) | Script (BCS) | Spell (SPL) | Store (STO) | Strings (SRC) | Tables (2DA) | Tileset (TIS) | UI (CHU) | Variables (VAR) | Videocell (VVC) | Worldmap (WMP)

Animations (BAM)


BAMy to wszystkie animacje w grze. Należą do nich m.in. ikony i rysunki przedmiotów, animacje postaci, efekty graficzne czarów, animacje otoczenia.

File

Merge BAM - łączenie animacji (dodaje klatki i cykle);

Frame

Import frame - import klatki w formacie BMP,
Drop frame - usuwa samą klatkę,
Center frame - wyśrodkowuje klatkę,
Flip frame - odbicie poziome,
Minimize frame - zmniejsza klatkę, jeśli to możliwe;

Cycle

Drop cycle - usuwa cykl,
Add cycle - dodaje pusty cykl (po aktualnie wybranym),
Insert cycle - dodaje pusty cykl (zajmuje numer aktualnego cyklu, nie usuwając go),
Copy cycle - kopiowanie cyklu,
Paste cycle - wkleja w miejsce aktualnego cyklu (usuwa stary),

Drop frame - usuwa klatkę danego cyklu (Cycle properties - Frames in cycle)
Drop 10 frames - usuwa 10 klatek,
Set frame - wstawia klatkę do cyklu,
Add frame - dodaje klatkę do cyklu,

Reverse cycle - zmienia klatki cyklu w kolejności (ostanie będą pierwszymi),
Shift cycle forward - przesuwa klatki o jedną do przodu w kolejności,
Shift cycle backward - przesuwa klatki o jedną do tyłu,
Flip frames in cycle - odbija poziomo wszystkie klatki w cyklu,
Align frames - ustawia równą pozycję wszystkich klatek cyklu;

Palette

Load palette - wczytuje paletę kolorów z BAMa,
Save palette - zapisuje samą paletę jako BAM,
Edit palette - edycja palety

Colour # - numer porządkowy koloru (0-255),
Red, Green, Blue - wartość koloru RGB,
Adjustment - wartość koloru, do którego dostosowuje się paletę (Function to perform --> Add adjustment),
Changed interval - numery kolorów, w zakresie których dokonujemy zmian,
Function to perform - rozmaite opcje zmieniające paletę,
Swap - ustawia wybrany kolor jako przezroczysty Colour# 1, przesuwa całą paletę,
Modify RGB - modyfikuje paletę wedle wybranej opcji Function to perform,

Force palette - miesza paletę z paletą wybranego BAMa,
Order palette - porządkuje paletę kolorystycznie,
Trim palette - wycina niektóre (niepotrzebne?) barwy z palety,
Color scale - skala kolorów, nakłada wybrany kolor na całą animację,
Color scale + - nakłada wybrany kolor na niektóre barwy z palety;

Animate

Play cycle - odtwarza jeden cykl animacji,
Continuous play - odtwarza cały czas;

Tools

Drop unused frames - usuwa nieużywane klatki,
Center frames - wyśrodkowuje wszystkie klatki,
Import frames - importuje BMP jako klatkę i cykl,
Compress all - kompresuje BAMa,
Uncompress all - na odwrót,
Align all - ustawia równą pozycję wszystkich klatek animacji,

Create mirror frames - tworzy lustrzane odbicia klatek,
Drop all but the last - usuwa wszystkie z wyjątkiem ostatniej klatki każdego cyklu,
Reduce orientation - usuwa niektóre cykle,
Merge bam to cycles - dodaje klatki innej animacji, nie zmieniając ilości cykli (obie animacje muszą mieć tyle samo cykli),
Minimalize frames - zmniejsza te klatki, które może,
Split frames - dzieli dużą animację na mniejsze;

Save order - kolejność zapisu,
Description BAM - pokazuje, jak wygląda BAM w opisie,
Paperdoll BAM - pokazuje jako paperdoll,
Transparent index - numer (w palecie) koloru przezroczystego.


Powrót do Księgi modowania