Dane techniczne | Ghareth
by Luinel

Nazwa modyfikacji:

Ghareth NPC MOD


Wersja:

0.91


Autor:

Jason Compton


Rozmiar:

1.5 MB


Wersja PL:

Brak


Kompatybilność:

Brak uwag dotyczących kompatybilności.


Instalacja:

1. Wypakuj archiwum ZIP.
2. Uruchom aplikację GharethNPC.exe.
3. Wskaż docelowy folder z BG2.
4. Automatycznie uruchomi się plik Setup-Ghareth.exe.


Komponenty:

~SETUP-GHARETH.TP2~ #0 #0 // Ghareth NPC (Requires Throne of Bhaal)


Uwagi:

Dostępność: SoA & ToB


Pomoc, opinie:

Forum