Grimuar Mod

Dane techniczne | Grimuar Mod
by Alvarez

Nazwa modyfikacji:

Grimuar mod


Wersja:

3.3


Autor:

Rughalt


Rozmiar:

445 KB


Wersja PL:

Dostępna (polska produkcja)


Kompatybilność:

Trzeci komponent jest niekompatybilny z analogicznym komponentem Improved Battles.


Instalacja:

1. Wypakuj archiwum 7z do katalogu z BG2.
2. Uruchom plik Setup-Grimuars.exe.


Komponenty:

~SETUP-GRIMUARS.TP2~ #2 #0 // Grimuars dla BG2 BEZ TACTICS
~SETUP-GRIMUARS.TP2~ #2 #1 // Grimuars dla BG2 Z TACTICS
~SETUP-GRIMUARS.TP2~ #2 #2 // Additional Grimuars Store
~SETUP-GRIMUARS.TP2~ #2 #3 // Tougher Evil Party in Temple District - NOT COPMATYBILE WITH IMPROVED BATTLES
~SETUP-GRIMUARS.TP2~ #2 #4 // Tougher Gaal
~SETUP-GRIMUARS.TP2~ #2 #5 // Tougher Ardhata


Uwagi:

Przy grze z Tacticsem instalujemy komponent #1 zamiast #0, oczywiście po Tacticsie


Pomoc, opinie:

Forum