Dane techniczne | Goo
by Alvarez

Nazwa modyfikacji:

Goo the Disembodied Floating Eyeball


Wersja:

6.0


Autor:

Ghreyfain


Rozmiar:

1.1 MB


Wersja PL:

Dostępna (by Nastian)


Kompatybilność:

Brak konkretów, jednak Goo powoduje wiele problemów natury technicznej.


Instalacja:

1. Wypakuj archiwum ZIP.
2. Uruchom aplikację Goo_V6.exe.
3. Wskaż docelowy folder z BG2.
4. Automatycznie uruchomi się plik Setup-Goo.exe.


Komponenty:

~SETUP-GOO.TP2~ #1 #0 // Goo - latajacy obserwator: v6


Uwagi:

Dostępność: SoA & ToB
Krążą plotki, że jest to pierwszy mod NPC do BG2.
Istnieje alternatywny portret Goo by Moongaze, aby z niego korzystać należy przed instalacją Goo wypakować zawartość alternatywnego portretu do katalogu z BG2.


Pomoc, opinie:

Forum