Dane techniczne | Kelsey
by Luinel

Nazwa modyfikacji:

Kelsey NPC


Wersja:

v.2.1 (Kelsey SoA)
v.2.2 (Kelsey ToB)


Autor:

jcompton & Ghreyfain


Rozmiar:

14.7 MB (Kelsey SoA)
14.6 MB (Kelsey ToB


Wersja PL:

Brak


Kompatybilność:

Brak uwag dotyczących kompatybilności.


Instalacja:

Kelsey SoA:
1. Wypakuj archiwum ZIP do katalogu z BG2.
2. Uruchom aplikację KelseyNPCv21.exe.
3. Wskaż docelowy folder z BG2.
4. Automatycznie uruchomi się plik Setup-Kelsey.exe.
Kelsey ToB:
1. Wypakuj archiwum ZIP do katalogu z BG2.
2. Uruchom aplikację KelseyTOBV22.exe.
3. Wskaż docelowy folder z BG2.
4. Automatycznie uruchomi się plik Setup-KelseyTOB.exe.


Komponenty:

Kelsey SoA:
~KELSEY.TP2~ #0 #0 // Kelsey v2.1: for BG2 – SoA
~KELSEY.TP2~ #0 #1 // Kelsey/Solaufein Content: Banter and Romance Conflict OPTIONAL, RECOMMENDED ONLY for use with Solaufein V60 AND ABOVE
~KELSEY.TP2~ #0 #2 // Install Alternate Kelsey portrait set #1 by Karse Soze (regular Kelsey)?

Kelsey ToB:
~SETUP-KELSEYTOB.TP2~ #0 #0 // Kelsey: ToB - Version 2
~SETUP-KELSEYTOB.TP2~ #0 #1 // Kelsey/Solaufein Romance Conflict (OPTIONAL, RECOMMENDED ONLY for use with Solaufein V60 AND ABOVE)
~SETUP-KELSEYTOB.TP2~ #0 #3 // Install Default Kelsey portrait set by Wynne Lurty? (set 1 of 3)
~SETUP-KELSEYTOB.TP2~ #0 #4 // Alternate Kelsey portrait set #1 by Karse Soze (regular Kelsey) (set 2 of 3)?
~SETUP-KELSEYTOB.TP2~ #0 #5 // Alternate Kelsey portrait set #2 by Karse Soze (hooded Kelsey) (set 3 of 3)?


Uwagi:

Dostępność: SoA & ToB


Pomoc, opinie:

Forum