Dane techniczne | Irenicus
by Luinel

Nazwa modyfikacji:

Longer Road


Wersja:

1.5.1


Autor:

Dorotea


Rozmiar:

7.43 MB


Wersja PL:

Brak


Kompatybilność:

Niekompatybilny z modem Redemption.


Instalacja:

1. Uruchom aplikację LongerRoad_v1.5.1.exe.
2. Wskaż docelowy folder z BG2.
3. Automatycznie uruchomi się plik Setup-LongerRoad.exe.


Komponenty:

~SETUP-LONGERROAD.TP2~ #0 #0 // Longer Road v 1.5
~SETUP-LONGERROAD.TP2~ #0 #1 // SPEED BANTERS
~SETUP-LONGERROAD.TP2~ #0 #2 // Restore Irenicus's original portrait from SoA.


Uwagi:

Dostępność: ToB
Autorka zaleca, żeby jej modyfikacje instalować razem z Ascensionem z tym, że Ascension w pierwszej kolejności. Jednak nie jest on konieczny.


Pomoc, opinie:

Forum