Dane techniczne | Neh’taniel
by Alvarez

Nazwa modyfikacji:

Sir Neh’taniel Modification Pack


Wersja:

5.1


Autor:

Skye, Kitanna


Rozmiar:

5.31 MB


Wersja PL:

Brak


Kompatybilność:

Niewykluczony konflikt z Fade NPC, ich questy odbywają się w tym samym miejscu.


Instalacja:

1. Wypakuj archiwum RAR do katalogu z BG2.
2. Uruchom plik Setup-Neh'taniel.exe.


Komponenty:

~SETUP-NEH'TANIEL.TP2~ #0 #0 // Neh'taniel NPC Mod: v5.1
~SETUP-NEH'TANIEL.TP2~ #0 #1 // Neh'taniel's alternative portraits -> Neh'taniel's portrait, Default edited by Amazor'dra and Sidhe?: v5.1
~SETUP-NEH'TANIEL.TP2~ #0 #2 // Neh'taniel's alternative portraits -> Neh'taniel's portrait, by Rabain?: v5.1
~SETUP-NEH'TANIEL.TP2~ #0 #3 // Neh'taniel's alternative portraits -> Neh'taniel's portrait, by Amazor'dra?: v5.1
~SETUP-NEH'TANIEL.TP2~ #0 #4 // Neh'taniel's alternative portraits -> Neh'taniel's portrait, old default?: v5.1
~SETUP-NEH'TANIEL.TP2~ #0 #5 // Neh'taniel's alternative portraits -> Neh'taniel's portrait, by Lava Del'Vortel?: v5.1


Uwagi:

Dostępność: SoA & ToB
W przypadku instalacji z modem The Undying, powinien być on zainstalowany jako pierwszy. Przed instalacją nowej wersji, należy wpierw odinstalować starszą.


Pomoc, opinie:

Forum