by Gawith

Nazwa modyfikacji:

Spellhold Gauntlet


Wersja:

1.16


Autor:

Zyraen


Rozmiar:

486 KB


Wersja PL:

Brak


Kompatybilność:

Brak informacji o modach niekompatybilnych.


Instalacja:

1. Wypakuj archiwum ZIP do katalogu z BG2.
2. Uruchom plik setup-spgaunt.exe.


Komponenty:

~SETUP-SPGAUNT.TP2~ #0 #0 // Spellhold Gauntlet
~SETUP-SPGAUNT.TP2~ #0 #1 // Irenicus Waiting in Spellhold
~SETUP-SPGAUNT.TP2~ #0 #2 // Shortened Spellhold Cutscenes and Dream
~SETUP-SPGAUNT.TP2~ #0 #3 // Interjections for Spellhold Gauntlet (dialogue by Liam)


Uwagi:

Czarowięzy ulepsza również Improved Asylum, czyni to jednak w zupełnie inny sposób.


Pomoc, opinie:

Forum