by Alvarez

Nazwa modyfikacji:

Spell Revisions


Wersja:

3


Autor:

Demivrgvs


Rozmiar:

3.5 MB


Wersja PL:

Brak


Kompatybilność:

Autor zaleca nie łączenie Spell Revisions z Divine Remix, instalacja razem z gMinion skutkuje w nadpisaniu części skryptów. Z pewnych powodów autor zaleca instalację SCSII (więcej w ReadMe ;).


Instalacja:

1. Uruchom aplikację spell_rev-v3.exe.
2. Wskaż docelowy folder z BG2.
3. Automatycznie uruchomi się plik setup-spell_rev.exe.


Komponenty:

~SPELL_REV\SETUP-SPELL_REV.TP2~ #0 #0 // Spell Revisions: v3
~SPELL_REV\SETUP-SPELL_REV.TP2~ #0 #10 // Deva and Planetar Animations: v3
~SPELL_REV\SETUP-SPELL_REV.TP2~ #0 #20 // Mirror Image Fix: v3
~SPELL_REV\SETUP-SPELL_REV.TP2~ #0 #30 // Dispel Magic Fix: v3
~SPELL_REV\SETUP-SPELL_REV.TP2~ #0 #40 // Cure Sleep Fix: v3
~SPELL_REV\SETUP-SPELL_REV.TP2~ #0 #50 // Remove Disabled Spells from Spell Selection Screens: v3
~SPELL_REV\SETUP-SPELL_REV.TP2~ #0 #60 // Update Spellbooks of Joinable NPCs: v3


Uwagi:

Instalacja jest zalecana po BG2 Fixpacku, a przed innymi poprawkami.


Pomoc, opinie:

Forum