by Alvarez

Nazwa modyfikacji:

The bigg Quest Pack


Wersja:

2.04


Autor:

The bigg


Rozmiar:

1.06 MB


Wersja PL:

Brak


Kompatybilność:

Mod powinien być kompatybilny ze wszystkimi modami opartymi na WeiDU.


Instalacja:

1. Uruchom aplikację tbquest_windows_2.04.exe.
2. Wskaż docelowy folder z BG2.
3. Automatycznie uruchomi się plik setup-tb#quest.exe.


Komponenty:

~TB#QUEST/TB#QUEST.TP2~ #0 #0 // The curse of Mprolla the spammer: 2.04
~TB#QUEST/TB#QUEST.TP2~ #0 #1 // The curse of Mprolla the cheater: 2.04
~TB#QUEST/TB#QUEST.TP2~ #0 #2 // A large battle: 2.04
~TB#QUEST/TB#QUEST.TP2~ #0 #3 // Underdark Mage Duel: 2.04


Uwagi:

Zalecana jest instalacja zmienionych list HLA z Refinements (instalować po The bigg Quest Packu). Polskie tłumaczenie dostępne jest dla wersji 2.02.


Pomoc, opinie:

Forum