by Luinel

Nazwa modyfikacji:

Romantic Encounters


Wersja:

5


Autor:

Kulyok, Ajnos, berelinde, Catseye, cmorgan, Evaine Dian, jastey, magrat, Domi, gertjanvh, Western Paladin, Aeryn, Cal Jones


Rozmiar:

2.16 MB


Wersja PL:

W trakcie tłumaczenia
Forum


Kompatybilność:

Brak informacji o modach niekompatybilnych.


Instalacja:

1. Uruchom aplikację RE_v5.exe.
2. Wskaż docelowy folder z BG2.
3. Automatycznie uruchomi się plik Setup-RE.exe.


Komponenty:

~RE/SETUP-RE.TP2~ #0 #0 // Aerie, Anomen, Jaheira and Viconia React to Romantic Encounters
~RE/SETUP-RE.TP2~ #0 #1 // Storms and Lightning, by berelinde (Weathermistress Ada, adult content)
~RE/SETUP-RE.TP2~ #0 #2 // Aimi's Magic, by berelinde (adult content)
~RE/SETUP-RE.TP2~ #0 #3 // Anishai's Deft Hands, by cmorgan
~RE/SETUP-RE.TP2~ #0 #4 // An Evening with Aran, by Kulyok
~RE/SETUP-RE.TP2~ #0 #5 // Bjornin's Desire, by jastey (adult content)
~RE/SETUP-RE.TP2~ #0 #6 // Bodhi's Allure, by Kulyok (adult content)
~RE/SETUP-RE.TP2~ #0 #7 // Trademeet with Guildmistress Busya, by magrat
~RE/SETUP-RE.TP2~ #0 #8 // The Gambling Cambion, by Kulyok
~RE/SETUP-RE.TP2~ #0 #9 // Chanelle's Gifts, by cmorgan (adult content)
~RE/SETUP-RE.TP2~ #0 #10 // A Night with Coran, by magrat
~RE/SETUP-RE.TP2~ #0 #11 // Cyric's Test, by Kulyok
~RE/SETUP-RE.TP2~ #0 #12 // A Tryst with a Pirate Lord, by Kulyok (Desharik, adult content)
~RE/SETUP-RE.TP2~ #0 #13 // A Lonely Dryad, by Kulyok (adult content)
~RE/SETUP-RE.TP2~ #0 #14 // Edwin's Softer Side, by Kulyok
~RE/SETUP-RE.TP2~ #0 #15 // Eldoth' Exploits, by Kulyok
~RE/SETUP-RE.TP2~ #0 #16 // Elhan's Expansion, by Kulyok
~RE/SETUP-RE.TP2~ #0 #17 // Firkraag's Unsheathed Sword
~RE/SETUP-RE.TP2~ #0 #18 // Gaelan's Contract, by Evaine Dian
~RE/SETUP-RE.TP2~ #0 #19 // A Walk with Garren Windspear, by Kulyok
~RE/SETUP-RE.TP2~ #0 #20 // Enter Haer'Dalis, by Kulyok
~RE/SETUP-RE.TP2~ #0 #21 // Hendak's Heart, by jastey
~RE/SETUP-RE.TP2~ #0 #22 // Ilona, a Merchant's Daughter, by Kulyok
~RE/SETUP-RE.TP2~ #0 #23 // Jarlaxle's Fascinations, by Catseye
~RE/SETUP-RE.TP2~ #0 #24 // A Night with Lais in Imnesvale, by Kulyok
~RE/SETUP-RE.TP2~ #0 #25 // Laran's Promise, by berelinde (adult content)
~RE/SETUP-RE.TP2~ #0 #26 // The Love Song of Logan, Lord Coprith, by Ajnos
~RE/SETUP-RE.TP2~ #0 #27 // Mekrath and Nymphology, by Kulyok
~RE/SETUP-RE.TP2~ #0 #28 // Mira's Special Stock, by berelinde
~RE/SETUP-RE.TP2~ #0 #29 // Noober Returns, by cmorgan
~RE/SETUP-RE.TP2~ #0 #30 // Rebecca the Gypsy, by Kulyok
~RE/SETUP-RE.TP2~ #0 #31 // Renal Bloodscalp: A Dangerous Affair, by cmorgan (adult content)
~RE/SETUP-RE.TP2~ #0 #32 // Old Ribald's Speciality, by Evaine Dian
~RE/SETUP-RE.TP2~ #0 #33 // Sir Ryan Trawl, by Kulyok
~RE/SETUP-RE.TP2~ #0 #34 // Saemon, a Pirate, by Kulyok (adult content)
~RE/SETUP-RE.TP2~ #0 #35 // Dreaming of Sendai, by Kulyok
~RE/SETUP-RE.TP2~ #0 #36 // Sheri the Bardess, by cmorgan (adult content)
~RE/SETUP-RE.TP2~ #0 #37 // Solaufein in the Lust Chambers, by jastey
~RE/SETUP-RE.TP2~ #0 #38 // Phaere's Reward, by berelinde (Talak, pleasure slave, adult content)
~RE/SETUP-RE.TP2~ #0 #39 // Spell Research with Teos, by Kulyok
~RE/SETUP-RE.TP2~ #0 #40 // A fling with Yoshimo, by Kulyok
~RE/SETUP-RE.TP2~ #0 #41 // Isabelle's Fears, by gertjanvh (adult content)
~RE/SETUP-RE.TP2~ #0 #42 // Anne's Rescue, by gertjanvh (adult content)
~RE/SETUP-RE.TP2~ #0 #43 // The Queen, by Domi
~RE/SETUP-RE.TP2~ #0 #44 // Valygar Romance, by Kulyok
~RE/SETUP-RE.TP2~ #0 #45 // Rehearsal with Chandra, by Western Paladin
~RE/SETUP-RE.TP2~ #0 #46 // Goldander Blackenrock: After a Party, by magrat
~RE/SETUP-RE.TP2~ #0 #47 // A Chat with Viekang, by magrat
~RE/SETUP-RE.TP2~ #0 #48 // Bravery or Folly? by Aeryn (Sarevok, adult content)
~RE/SETUP-RE.TP2~ #0 #49 // Blame the Moon, by Aeryn (Cernd)
~RE/SETUP-RE.TP2~ #0 #50 // Cernick's Confession, by Cal Jones


Uwagi:

Komponenty oznaczone jako adult content zawierają treści nieodpowiednie dla osób poniżej 18 roku życia.


Pomoc, opinie:

Forum