by Luinel

Nazwa modyfikacji:

Totemic Cernd


Wersja:

2


Autor:

Cirerrek


Rozmiar:

491 KB


Wersja PL:

Brak


Kompatybilność:

Lepiej nie kombinować z innymi modami tykającymi Cernda.


Instalacja:

1. Uruchom aplikację totemic_cernd-v2.exe.
2. Wskaż docelowy folder z BG2.
3. Uruchom plik setup-totemiccernd.exe.


Komponenty:

~TOTEMICCERND/SETUP-TOTEMICCERND.TP2~ #0 #0 // Totemic Cernd v1.6: v2


Uwagi:

Równorzędna temu modu komponent stanowi część NPC Tweak Moda.


Pomoc, opinie:

Forum