by Luinel

Nazwa modyfikacji:

NPC Tweak mod


Wersja:

5


Autor:

andrewas, Orion's Stardom


Rozmiar:

718 KB


Wersja PL:

Brak


Kompatybilność:

Niekompatybilny z modem The Darkest Day.


Instalacja:

1. Uruchom aplikację npc_tweak-v4.exe.
2. Wskaż docelowy folder z BG2.
3. Automatycznie uruchomi się plik setup-npc_tweak.exe.


Komponenty:

~NPC_TWEAK.TP2~ #0 #0 // Anomen: v5
~NPC_TWEAK.TP2~ #0 #1 // Cernd: v5
~NPC_TWEAK.TP2~ #0 #2 // Nalia: v5


Uwagi:

Podklasę Cernda na totemicznego druida zmienia również modyfikacja Totemic Cernd. Istnieje polskie tłumaczenie Nastiana do wersji 2.5.


Pomoc, opinie:

Forum