by Alvarez

Nazwa modyfikacji:

MixMod


Wersja:

5.0


Autor:

nikolaj@poczta.onet.pl


Rozmiar:

376 KB


Wersja PL:

Brak


Kompatybilność:

Komponenty związane ze stackowaniem przedmiotów oraz wielkim mistrzostwem dublują się z rozwiązaniami z BG2 Tweak Packa, nie należy ich łączyć.


Instalacja:

1. Uruchom aplikację MixModv5.exe.
2. Wskaż docelowy folder z BG2.
3. Automatycznie uruchomi się plik Setup-MixMod.exe.


Komponenty:

~MIXMOD\MIXMOD.TP2~ #0 #1 // Increased Ammo Stacks -> Decrease Ammo by 50%
~MIXMOD\MIXMOD.TP2~ #0 #2 // Increased Ammo Stacks -> Increase Ammo by 50%
~MIXMOD\MIXMOD.TP2~ #0 #3 // Increased Ammo Stacks -> Increase Ammo by 100%
~MIXMOD\MIXMOD.TP2~ #0 #4 // Increased Ammo Stacks -> Increase Ammo by 200%
~MIXMOD\MIXMOD.TP2~ #0 #5 // Increased Ammo Stacks -> Increase Ammo by 300%
~MIXMOD\MIXMOD.TP2~ #0 #6 // Increased Ammo Stacks -> Increase Ammo by 400%
~MIXMOD\MIXMOD.TP2~ #0 #7 // Increased Ammo Stacks -> Increase Ammo by 500%
~MIXMOD\MIXMOD.TP2~ #0 #8 // Increased Ammo Stacks -> Increase Ammo by 750%

~MIXMOD\MIXMOD.TP2~ #0 #9 // Increased Gem and Jewelry Stacking -> Increase Gem and Jewelry by 50%
~MIXMOD\MIXMOD.TP2~ #0 #10 // Increased Gem and Jewelry Stacking -> Increase Gem and Jewelry by 100%
~MIXMOD\MIXMOD.TP2~ #0 #11 // Increased Gem and Jewelry Stacking -> Increase Gem and Jewelry by 200%
~MIXMOD\MIXMOD.TP2~ #0 #12 // Increased Gem and Jewelry Stacking -> Increase Gem and Jewelry by 300%
~MIXMOD\MIXMOD.TP2~ #0 #13 // Increased Gem and Jewelry Stacking -> Increase Gem and Jewelry by 400%
~MIXMOD\MIXMOD.TP2~ #0 #14 // Increased Gem and Jewelry Stacking -> Increase Gem and Jewelry by 500%
~MIXMOD\MIXMOD.TP2~ #0 #15 // Increased Gem and Jewelry Stacking -> Increase Gem and Jewelry by 750%

~MIXMOD\MIXMOD.TP2~ #0 #16 // Increased Potion Stacking -> Increase Potion by 50%
~MIXMOD\MIXMOD.TP2~ #0 #17 // Increased Potion Stacking -> Increase Potion by 100%
~MIXMOD\MIXMOD.TP2~ #0 #18 // Increased Potion Stacking -> Increase Potion by 200%
~MIXMOD\MIXMOD.TP2~ #0 #19 // Increased Potion Stacking -> Increase Potion by 300%
~MIXMOD\MIXMOD.TP2~ #0 #20 // Increased Potion Stacking -> Increase Potion by 400%
~MIXMOD\MIXMOD.TP2~ #0 #21 // Increased Potion Stacking -> Increase Potion by 500%
~MIXMOD\MIXMOD.TP2~ #0 #22 // Increased Potion Stacking -> Increase Potion by 750%

~MIXMOD\MIXMOD.TP2~ #0 #23 // Increased Scroll Stacking -> Increase Scroll by 50%
~MIXMOD\MIXMOD.TP2~ #0 #24 // Increased Scroll Stacking -> Increase Scroll by 100%
~MIXMOD\MIXMOD.TP2~ #0 #25 // Increased Scroll Stacking -> Increase Scroll by 200%
~MIXMOD\MIXMOD.TP2~ #0 #26 // Increased Scroll Stacking -> Increase Scroll by 300%
~MIXMOD\MIXMOD.TP2~ #0 #27 // Increased Scroll Stacking -> Increase Scroll by 400%
~MIXMOD\MIXMOD.TP2~ #0 #28 // Increased Scroll Stacking -> Increase Scroll by 500%
~MIXMOD\MIXMOD.TP2~ #0 #29 // Increased Scroll Stacking -> Increase Scroll by 750%

~MIXMOD\MIXMOD.TP2~ #0 #30 // Tougher Enemies (+ HP/Thac0/AC/Save) -> Add 25%/1/1/1
~MIXMOD\MIXMOD.TP2~ #0 #31 // Tougher Enemies (+ HP/Thac0/AC/Save) -> Add 50%/2/2/2
~MIXMOD\MIXMOD.TP2~ #0 #32 // Tougher Enemies (+ HP/Thac0/AC/Save) -> Add 75%/3/3/3
~MIXMOD\MIXMOD.TP2~ #0 #33 // Tougher Enemies (+ HP/Thac0/AC/Save) -> Add 100%/4/4/4
~MIXMOD\MIXMOD.TP2~ #0 #34 // Tougher Enemies (+ HP/Thac0/AC/Save) -> Add 125%/5/5/5
~MIXMOD\MIXMOD.TP2~ #0 #35 // Tougher Enemies (+ HP/Thac0/AC/Save) -> Add 150%/6/6/6

~MIXMOD\MIXMOD.TP2~ #0 #36 // Increased Enemies'HP -> Add 25% to Enemies'HP
~MIXMOD\MIXMOD.TP2~ #0 #37 // Increased Enemies'HP -> Add 50% to Enemies'HP
~MIXMOD\MIXMOD.TP2~ #0 #38 // Increased Enemies'HP -> Add 75% to Enemies'HP
~MIXMOD\MIXMOD.TP2~ #0 #39 // Increased Enemies'HP -> Add 100% to Enemies'HP
~MIXMOD\MIXMOD.TP2~ #0 #40 // Increased Enemies'HP -> Add 125% to Enemies'HP
~MIXMOD\MIXMOD.TP2~ #0 #41 // Increased Enemies'HP -> Add 150% to Enemies'HP

~MIXMOD\MIXMOD.TP2~ #0 #42 // True Grand Mastery -> True Grand Mastery (with the Extra Attack)
~MIXMOD\MIXMOD.TP2~ #0 #43 // True Grand Mastery -> True Grand Mastery (without the Extra Attack)

~MIXMOD\MIXMOD.TP2~ #0 #44 // Modified Shapeshifting Fix for Refinements V2
~MIXMOD\MIXMOD.TP2~ #0 #45 // Turn off Startup Movies
~MIXMOD\MIXMOD.TP2~ #0 #46 // Helmets for Shapeshifters Bug Fix
~MIXMOD\MIXMOD.TP2~ #0 #47 // PnP-Style Protection Items


Uwagi:

W przypadku BG1 nie będzie możliwe zainstalowanie następujących komponentów:
~MIXMOD\MIXMOD.TP2~ #0 #42 // True Grand Mastery -> True Grand Mastery (with the Extra Attack)
~MIXMOD\MIXMOD.TP2~ #0 #43 // True Grand Mastery -> True Grand Mastery (without the Extra Attack)

~MIXMOD\MIXMOD.TP2~ #0 #44 // Modified Shapeshifting Fix for Refinements V2
~MIXMOD\MIXMOD.TP2~ #0 #46 // Helmets for Shapeshifters Bug Fix

Być może możliwa jest instalacja na innych platformach niż BG2 i BG1, acz testów z P:T było niewiele a z BGT wcale, brak uwag odnośnie IWD.


Pomoc, opinie:

Forum