by Alvarez

Nazwa modyfikacji:

Galactygon's Spell Pack B5 Full
Galactygon's Spell Pack B5 Patch


Wersja:

5B (Beta)


Autor:

Galactygon


Rozmiar:

44.1 MB (Spell Pack)
10.1 MB (patch)


Wersja PL:

Brak


Kompatybilność:

Niekompatybilny z Wild Mage Additions. Sprawy natury technicznej w przypadku komponentów #5 i #36 wraz z komponentem "Smarter Mages" ze SCSII, możliwe problemy z Check the Bodies. Więcej w ReadMe.


Instalacja:

SpellPack:
1. Uruchom aplikację SpellPackB5Full.exe.
2. Wskaż docelowy folder z BG2.
3. Automatycznie uruchomi się plik Setup-SpellPackB5.exe.
Patch:
1. Uruchom aplikację SpellPackB5_Patch.exe.
2. Wskaż docelowy folder z BG2.
3. Automatycznie uruchomi się plik Setup-SpellPackB5_Patch.exe.


Komponenty:

SpellPack:
~SETUP-SPELLPACKB5.TP2~ #0 #0 // Spell Pack (Core Files and Graphics)
~SETUP-SPELLPACKB5.TP2~ #0 #1 // Casting sounds changes -> IWD Style Casting Graphics
~SETUP-SPELLPACKB5.TP2~ #0 #2 // Entangle, Magical Stone, Sanctuary, Sunscorch
~SETUP-SPELLPACKB5.TP2~ #0 #3 // Chant, Flame Blade, Spiritual Hammer, Alicorn Lance, Beast Claw, Produce Flame, Moon Motes
~SETUP-SPELLPACKB5.TP2~ #0 #4 // Call Lightning, Invisibility Purge, Miscast Magic, Spike Growth, Random Casualty, Prayer, Moonblade, Stormshell, Elysium's Tears
~SETUP-SPELLPACKB5.TP2~ #0 #5 // Thorn Spray, Recitation, Cloud of Pestilence, Static Charge, Adamantite Mace
~SETUP-SPELLPACKB5.TP2~ #0 #6 // Produce Fire (replaces Poison!)
~SETUP-SPELLPACKB5.TP2~ #0 #7 // Flame Strike, Undead Ward, Animal Rage, Produce Ice, Spike Stones
~SETUP-SPELLPACKB5.TP2~ #0 #8 // Entropy Shield, Whirlwind
~SETUP-SPELLPACKB5.TP2~ #0 #9 // Implosion
~SETUP-SPELLPACKB5.TP2~ #0 #10 // Charm Person
~SETUP-SPELLPACKB5.TP2~ #0 #11 // Dimension Door (replaces Teleport Field!)
~SETUP-SPELLPACKB5.TP2~ #0 #12 // Flame Arrow, Ice Storm, Improved Invisibility, Otiluke's Resilient Sphere, Wizard Eye
~SETUP-SPELLPACKB5.TP2~ #0 #13 // Cloudkill, Cone of Cold, Shadow Door, Domination, Chaos, Invulnerability to Normal Weapons, Lower Resistance
~SETUP-SPELLPACKB5.TP2~ #0 #14 // Shroud of Flame (replaces Oracle!)
~SETUP-SPELLPACKB5.TP2~ #0 #15 // Death Spell, Mislead, Invulnerability to Magical Weapons, Death Fog, Disintegrate
~SETUP-SPELLPACKB5.TP2~ #0 #16 // Chain Lightning
~SETUP-SPELLPACKB5.TP2~ #0 #17 // Prismatic Spray, Mordenkainen's Sword, Mass Invisibility
~SETUP-SPELLPACKB5.TP2~ #0 #18 // Deathbolt (replaces Simulacrum!)
~SETUP-SPELLPACKB5.TP2~ #0 #19 // Abi-Dalzim's Horrid Wilting, Incendiary Cloud
~SETUP-SPELLPACKB5.TP2~ #0 #20 // Black Blade of Disaster, Power Word Kill
~SETUP-SPELLPACKB5.TP2~ #0 #21 // Casting sounds changes -> Improved BGII Casting Sounds
~SETUP-SPELLPACKB5.TP2~ #0 #22 // Casting sounds changes -> BGI Casting Sounds
~SETUP-SPELLPACKB5.TP2~ #0 #23 // Battlefate, Call Upon Faith, Faerie Fire
~SETUP-SPELLPACKB5.TP2~ #0 #24 // Moment, Seeking
~SETUP-SPELLPACKB5.TP2~ #0 #25 // Circle of Bones, Holy Smite, Mold Touch, Unholy Blight
~SETUP-SPELLPACKB5.TP2~ #0 #26 // Blood Rage, Mental Domination
~SETUP-SPELLPACKB5.TP2~ #0 #27 // Insect Plague, Iron Skins, Smashing Wave (replaces Greater Command!), Wall Of Fire
~SETUP-SPELLPACKB5.TP2~ #0 #28 // Blade Barrier, Hammer of Retribution, Seclusion, Sol's Searing Orb
~SETUP-SPELLPACKB5.TP2~ #0 #29 // Earthquake, Fire Storm, Mist of Eldath, Spacewarp
~SETUP-SPELLPACKB5.TP2~ #0 #30 // Armour, Burning Hands, Color Spray, Friends, Spook
~SETUP-SPELLPACKB5.TP2~ #0 #31 // Agannazar's Scorcher, Detect Invisibility, Glitterdust, Hypnotic Pattern, Stinking Cloud, Melf's Acid Arrow, Vocalize, Web
~SETUP-SPELLPACKB5.TP2~ #0 #32 // Fireball, Ghost Armour, Invisibility 10-foot radius, Lightning Bolt, Wraithform
~SETUP-SPELLPACKB5.TP2~ #0 #33 // Larloch's Minor Drain, Vampiric Touch
~SETUP-SPELLPACKB5.TP2~ #0 #34 // Confusion (priest and wizard)
~SETUP-SPELLPACKB5.TP2~ #0 #35 // Finger of Death, Animate Dead (wizard and priest for both spells)
~SETUP-SPELLPACKB5.TP2~ #0 #36 // Charm Plants (replaces Sphere of Chaos), Guardian Mantle (replaces Mantle), Persistence (replaces Spell Sequencer)
~SETUP-SPELLPACKB5.TP2~ #0 #37 // Meteor Swarm, Time Stop, Wail of the Banshee

Patch:
~SETUP-SPELLPACKB5_PATCH.TP2~ #0 #0 // Spell Pack (Core Files and Fixes)
~SETUP-SPELLPACKB5_PATCH.TP2~ #0 #1 // Casting sounds changes -> Improved BGII Casting Sounds
~SETUP-SPELLPACKB5_PATCH.TP2~ #0 #2 // Casting sounds changes -> BGI Casting Sounds
~SETUP-SPELLPACKB5_PATCH.TP2~ #0 #3 // Chant Fix
~SETUP-SPELLPACKB5_PATCH.TP2~ #0 #4 // Implosion description Fix
~SETUP-SPELLPACKB5_PATCH.TP2~ #0 #5 // Shroud of Flame (replaces Oracle!)
~SETUP-SPELLPACKB5_PATCH.TP2~ #0 #6 // Abi-Dalzim's Horrid Wilting and Incendiary Cloud fixes
~SETUP-SPELLPACKB5_PATCH.TP2~ #0 #7 // Battlefate, Call Upon Faith, Faerie Fire
~SETUP-SPELLPACKB5_PATCH.TP2~ #0 #8 // Moment, Seeking
~SETUP-SPELLPACKB5_PATCH.TP2~ #0 #9 // Circle of Bones, Holy Smite, Mold Touch, Unholy Blight
~SETUP-SPELLPACKB5_PATCH.TP2~ #0 #10 // Blood Rage, Mental Domination
~SETUP-SPELLPACKB5_PATCH.TP2~ #0 #11 // Insect Plague, Iron Skins, Smashing Wave (replaces Greater Command!), Wall Of Fire
~SETUP-SPELLPACKB5_PATCH.TP2~ #0 #12 // Blade Barrier, Hammer of Retribution, Seclusion, Sol's Searing Orb
~SETUP-SPELLPACKB5_PATCH.TP2~ #0 #13 // Earthquake, Fire Storm, Mist of Eldath, Spacewarp
~SETUP-SPELLPACKB5_PATCH.TP2~ #0 #14 // Armour, Burning Hands, Color Spray, Friends, Spook
~SETUP-SPELLPACKB5_PATCH.TP2~ #0 #15 // Agannazar's Scorcher, Detect Invisibility, Glitterdust, Hypnotic Pattern, Stinking Cloud, Melf's Acid Arrow, Vocalize, Web
~SETUP-SPELLPACKB5_PATCH.TP2~ #0 #16 // Fireball, Ghost Armour, Invisibility 10-foot radius, Lightning Bolt, Wraithform
~SETUP-SPELLPACKB5_PATCH.TP2~ #0 #17 // Larloch's Minor Drain, Vampiric Touch
~SETUP-SPELLPACKB5_PATCH.TP2~ #0 #18 // Confusion (priest and wizard)
~SETUP-SPELLPACKB5_PATCH.TP2~ #0 #19 // Finger of Death, Animate Dead (wizard and priest for both spells)
~SETUP-SPELLPACKB5_PATCH.TP2~ #0 #20 // Charm Plants (replaces Sphere of Chaos), Guardian Mantle (replaces Mantle), Persistence (replaces Spell Sequencer)
~SETUP-SPELLPACKB5_PATCH.TP2~ #0 #21 // Meteor Swarm, Time Stop, Wail of the Banshee


Uwagi:

1. Komponent #0 jest wymagany do instalacji większości pozostałych komponentów.
2. Komponent "Cleric Remix" Divine Remix powinien być instalowany przed tym modem.
3. Instalując mody taktyczne mogą wystąpić sprzeczności związane z zamianą niektórych czarów.
4. Jest to część powstającego moda "Lost Crossroads".


Pomoc, opinie:

Forum