by Alvarez

Nazwa modyfikacji:

Sword and Fist


Wersja:

7


Autor:

Andyr, NiGHTMARE


Rozmiar:

757 KB


Wersja PL:

Dostępna (by yarpen)


Kompatybilność:

Brak informacji o modach niekompatybilnych, acz nie wykluczona jest niekompatybilność z modami zmieniającymi podklasę mnicha np. Oversight, Monk Tweak. Nowe podklasy wojownika nie pojawią się na liście jeśli wcześniej będzie zajętych zbyt wiele slotów - maksymalna liczba podklas to 9.


Instalacja:

1. Uruchom aplikację sword_and_fist-v6.exe.
2. Wskaż docelowy folder z BG2.
3. Automatycznie uruchomi się plik setup-sword_and_fist.exe.


Komponenty:

~SWORD_AND_FIST/SETUP-SWORD_AND_FIST.TP2~ #2 #1 // Udoskonalony mnich: v7
~SWORD_AND_FIST/SETUP-SWORD_AND_FIST.TP2~ #2 #30 // Zainstaluj Ostrze Klatwy (podklasa wojownika): v7
~SWORD_AND_FIST/SETUP-SWORD_AND_FIST.TP2~ #2 #31 // Zainstaluj Szermierza (podklasa wojownika): v7
~SWORD_AND_FIST/SETUP-SWORD_AND_FIST.TP2~ #2 #32 // Zainstaluj Pięść Prawa (podklasa wojownika): v7
~SWORD_AND_FIST/SETUP-SWORD_AND_FIST.TP2~ #2 #33 // Zainstaluj Czarnego straznika (podklasa wojownika): v7
~SWORD_AND_FIST/SETUP-SWORD_AND_FIST.TP2~ #2 #34 // Zainstaluj Ostrze Zmierzchu (podklasa wojownika autorstwa ronina69hof, ronin69hof@gmail.com): v7


Uwagi:

Jeśli ma się wcześniej zainstalowane jakieś podklasy i nowe się nie pojawiają na liście, można do ich usunięcia posłużyć się modem Mod Kit Remover.


Pomoc, opinie:

Forum