by Alvarez

Nazwa modyfikacji:

Throne of Bhaal Extender (ToBex)


Wersja:

Beta 0026


Autor:

Ascension64


Rozmiar:

1.05 MB


Wersja PL:

Brak


Kompatybilność:

Komponent [Disable Force Inventory Pause] niekompatybilny z Yasraena NPC, niewykluczone, że również z innymi modami NPC.
Możliwa jest niekompatybilność z niektórymi modami modyfikującymi plik wykonywalny (lista w pliku ReadMe).


Instalacja:

1. Wypakuj archiwum RAR do katalogu z BG2.
2. Uruchom plik Setup-TobEx.exe.


Komponenty:

~TOBEX\TOBEX.TP2~ #0 #100 // TobEx - Core: Beta 0025
~TOBEX\TOBEX.TP2~ #0 #101 // Apply Concentration Check On Damage [WIP]: Beta 0025
~TOBEX\TOBEX.TP2~ #0 #102 // Awaken On Damage: Beta 0025
~TOBEX\TOBEX.TP2~ #0 #103 // Blindness As Spell Description: Beta 0025
~TOBEX\TOBEX.TP2~ #0 #104 // Disable Stoneskin Grey Colour [C]: Beta 0025
~TOBEX\TOBEX.TP2~ #0 #105 // No Spell Interruption On Zero Damage: Beta 0025
~TOBEX\TOBEX.TP2~ #0 #106 // Use Caster Level On Mirror Image [C]: Beta 0025
~TOBEX\TOBEX.TP2~ #0 #107 // Allow All Races to Dual Class: Beta 0025
~TOBEX\TOBEX.TP2~ #0 #108 // Allow Equipping Armor in Combat: Beta 0025
~TOBEX\TOBEX.TP2~ #0 #109 // Disable Experience Boost: Beta 0025
~TOBEX\TOBEX.TP2~ #0 #110 // Disable Force Inventory Pause: Beta 0025
~TOBEX\TOBEX.TP2~ #0 #111 // Disable Silence On Charm: Beta 0025
~TOBEX\TOBEX.TP2~ #0 #112 // Level One Proficiency Restrictions: Beta 0025
~TOBEX\TOBEX.TP2~ #0 #113 // Remain Hidden On Pickpocket Success [C]: Beta 0025
~TOBEX\TOBEX.TP2~ #0 #114 // Rest Spawns Advance Time: Beta 0025
~TOBEX\TOBEX.TP2~ #0 #115 // Dialogue Greeting Subtitles: Beta 0025
~TOBEX\TOBEX.TP2~ #0 #116 // Enable Animation Attack Sounds: Beta 0025
~TOBEX\TOBEX.TP2~ #0 #117 // Universal Four Inventory Weapon Slots: Beta 0025
~TOBEX\TOBEX.TP2~ #0 #118 // Subtitles For Standard Soundsets: Beta 0025
~TOBEX\TOBEX.TP2~ #0 #119 // Remove all race-class restrictions: Beta 0025
~TOBEX\TOBEX.TP2~ #0 #120 // Drop Inventory on Disintegrate: Beta 0025
~TOBEX\TOBEX.TP2~ #0 #121 // Drop Inventory on Frozen Death: Beta 0025
~TOBEX\TOBEX.TP2~ #0 #122 // Drop Inventory on Stone Death: Beta 0025
~TOBEX\TOBEX.TP2~ #0 #123 // Enable Auto-Pause On All Screens: Beta 0025
~TOBEX\TOBEX.TP2~ #0 #124 // Make All Attack Animations Genuine Attacks: Beta 0025


Uwagi:

Jest to aplikacja napisana w C++, działa tylko z Tronem Bhaala w wersji 26498. Była testowana tylko na Windowsie, możliwe, że działa również na Linuxie, na Macintoshu raczej nie.
Modyfikację można "unieczynnić" bez jej odinstalowywania. Wystarczy otworzyć plik TobEx_ini/TobExCore.ini i pod sekcją [Debug] zmienić wszystkie wartości 0 na 1.


Pomoc, opinie:

Forum