by Alvarez

Nazwa modyfikacji:

eSeries


Wersja:

2


Autor:

cirerrek


Rozmiar:

0.99 MB


Wersja PL:

Brak


Kompatybilność:

Występuje mała niekompatybilność z komponentem rebalansującym zmiennokształtnego z Throne of Bhaal Refinements.


Instalacja:

1. Uruchom aplikację eSeries-v2.exe.
2. Wskaż docelowy folder z BG2.
3. Automatycznie uruchomi się plik setup-eseries.exe.


Komponenty:

~SETUP-ESERIES.TP2~ #0 #0 // eSeries v1.8: 2


Uwagi:

Do instalacji eSeries wymagana jest modyfikacja BP Detectable Stats. Do wersji 1.5 istnieje polskie tłumaczenie Yarpena.


Pomoc, opinie:

Forum