by Alvarez

Nazwa modyfikacji:

Lol's RezMod


Wersja:

2.6


Autor:

Lollorian


Rozmiar:

1,34 MB


Wersja PL:

Brak


Kompatybilność:

Nie powinno być modów niekompatybilnych, należy jednak pamiętać, że zmiana portretu NPCów nastąpi zawsze od ostatniej zainstalowanej zmiany


Instalacja:

1. Wypakuj modyfikację do katalogu z grą BG II
2. Uruchom plik Setup-RezMod.exe


Komponenty:

~REZMOD/SETUP-REZMOD.TP2~ #0 #0 // Masamune Sword Mini-Mini-Quest - SoA by ShadowDaemon (WeiDU): 2.6
~REZMOD/SETUP-REZMOD.TP2~ #0 #1 // Masamune Sword Mini-Mini-Quest - ToB by ShadowDaemon (WeiDU): 2.6
~REZMOD/SETUP-REZMOD.TP2~ #0 #2 // Improved Anarg by knightlight (WeiDU): 2.6
~REZMOD/SETUP-REZMOD.TP2~ #0 #3 // Extended Visual Ioun Stones by WoRm: 2.6
~REZMOD/SETUP-REZMOD.TP2~ #0 #4 // Extended Recargador: 2.6
~REZMOD/SETUP-REZMOD.TP2~ #0 #100 // Consistent Edwin Portrait: 2.6
~REZMOD/SETUP-REZMOD.TP2~ #0 #101 // Consistent Imoen Portrait: 2.6
~REZMOD/SETUP-REZMOD.TP2~ #0 #102 // Consistent Jaheira Portrait: 2.6
~REZMOD/SETUP-REZMOD.TP2~ #0 #103 // Consistent Minsc Portrait: 2.6
~REZMOD/SETUP-REZMOD.TP2~ #0 #104 // Consistent Viconia Portrait: 2.6
~REZMOD/SETUP-REZMOD.TP2~ #0 #105 // Consistent Kivan Portrait: 2.6
~REZMOD/SETUP-REZMOD.TP2~ #0 #106 // Consistent Ajantis Portrait: 2.6
~REZMOD/SETUP-REZMOD.TP2~ #0 #107 // Consistent Anomen Portrait: 2.6
~REZMOD/SETUP-REZMOD.TP2~ #0 #108 // Consistent Yoshimo Portrait: 2.6
~REZMOD/SETUP-REZMOD.TP2~ #0 #109 // Subtitled Soundsets for BGT (requires ToBEx): 2.6


Uwagi:

Komponent dostępny wyłącznie w grze na platformie BGT.
W modyfikacji zawarto m.in. przekonwertowane na WeiDu mody Masamune Sword Mini-quest i Improved Anarg. Komponent Extended Recargador wymaga zainstalowanego modu Recargador, a Subtitled Soundsets for BGT (requires ToBEx) ToBExa oraz BGT (co już poniekąd zostało wcześniej zaznaczone).


Pomoc, opinie:

Forum (BG II) I Forum (BGT)