by Alvarez

Nazwa modyfikacji:

The Bigg Tweak Pack


Wersja:

2.61


Autor:

the Bigg


Rozmiar:

1.1 MB


Wersja PL:

Brak


Kompatybilność:

Nie wyszczególniono modów niekompatybilnych. Większość komponentów powinna działać również na platformie TuTu.


Instalacja:

1. Uruchom aplikację tb_tweaks_windows_2.61.exe.
2. Wskaż docelowy folder z BG2.
3. Automatycznie uruchomi się plik setup-tb#tweaks.exe


Komponenty:

~TB#TWEAKS\TB#TWEAKS.TP2~ #0 #100 // Nature's Beauty Tweak.: TB#Tweaks, V 2.61
~TB#TWEAKS\TB#TWEAKS.TP2~ #0 #150 // Imprisonment Fix.: TB#Tweaks, V 2.61
~TB#TWEAKS\TB#TWEAKS.TP2~ #0 #200 // Flesh to Stone Fix.: TB#Tweaks, V 2.61
~TB#TWEAKS\TB#TWEAKS.TP2~ #0 #300 // Drop Weapons in Panic Effect Removal.: TB#Tweaks, V 2.61
~TB#TWEAKS\TB#TWEAKS.TP2~ #0 #1000 // Unlimited Limited Wish & Wish.: TB#Tweaks, V 2.61
~TB#TWEAKS\TB#TWEAKS.TP2~ #0 #1200 // More cheating Wishes: -> Convenient Wish.: TB#Tweaks, V 2.61
~TB#TWEAKS\TB#TWEAKS.TP2~ #0 #1250 // More cheating Wishes: -> Cheesy Limited Wish & Wish.: TB#Tweaks, V 2.61
~TB#TWEAKS\TB#TWEAKS.TP2~ #0 #1400 // Cheesy Limited Wish.: TB#Tweaks, V 2.61
~TB#TWEAKS\TB#TWEAKS.TP2~ #0 #2000 // Improved Difficulty System. -> Funny dialogue.: TB#Tweaks, V 2.61
~TB#TWEAKS\TB#TWEAKS.TP2~ #0 #2050 // Improved Difficulty System. -> Serious dialogue (recommended).: TB#Tweaks, V 2.61
~TB#TWEAKS\TB#TWEAKS.TP2~ #0 #2500 // Faster Romances: -> Light.: TB#Tweaks, V 2.61
~TB#TWEAKS\TB#TWEAKS.TP2~ #0 #2550 // Faster Romances: -> Medium.: TB#Tweaks, V 2.61
~TB#TWEAKS\TB#TWEAKS.TP2~ #0 #2600 // Faster Romances: -> Heavy.: TB#Tweaks, V 2.61
~TB#TWEAKS\TB#TWEAKS.TP2~ #0 #3000 // No stats requirements for items.: TB#Tweaks, V 2.61
~TB#TWEAKS\TB#TWEAKS.TP2~ #0 #3500 // WSPATCK for all (Taimon) -> Always: TB#Tweaks, V 2.61
~TB#TWEAKS\TB#TWEAKS.TP2~ #0 #3550 // WSPATCK for all (Taimon) -> Only for ** and up: TB#Tweaks, V 2.61
~TB#TWEAKS\TB#TWEAKS.TP2~ #0 #3600 // WSPATCK for all (Taimon) -> Everybody gets ApR from proficiency, only Warriors from level: TB#Tweaks, V 2.61
~TB#TWEAKS\TB#TWEAKS.TP2~ #0 #4000 // 3rd edition style Strength: TB#Tweaks, V 2.61
~TB#TWEAKS\TB#TWEAKS.TP2~ #0 #4500 // 3rd edition style Dexterity: TB#Tweaks, V 2.61
~TB#TWEAKS\TB#TWEAKS.TP2~ #0 #5000 // 3rd edition style Constitution: TB#Tweaks, V 2.61
~TB#TWEAKS\TB#TWEAKS.TP2~ #0 #5500 // 3rd edition style Intelligence: TB#Tweaks, V 2.61
~TB#TWEAKS\TB#TWEAKS.TP2~ #0 #6000 // 3rd edition style Wisdom: TB#Tweaks, V 2.61
~TB#TWEAKS\TB#TWEAKS.TP2~ #0 #6500 // 3rd edition style Charisma: TB#Tweaks, V 2.61
~TB#TWEAKS\TB#TWEAKS.TP2~ #0 #7000 // Druids can wear metal items: TB#Tweaks, V 2.61

~TB#TWEAKS\TB#TWEAKS.TP2~ #0 #7500 // Gain stats as you level up -> 5 points for a full BGT game; nobody can advance over their racial maximum.: TB#Tweaks, V 2.61
~TB#TWEAKS\TB#TWEAKS.TP2~ #0 #7550 // Gain stats as you level up -> 5 points for a full BGT game; only the main character can advance over their racial maximum.: TB#Tweaks, V 2.61
~TB#TWEAKS\TB#TWEAKS.TP2~ #0 #7600 // Gain stats as you level up -> 5 points for a full BGT game; everybody can advance over their racial maximum.: TB#Tweaks, V 2.61
~TB#TWEAKS\TB#TWEAKS.TP2~ #0 #7650 // Gain stats as you level up -> One point every 4 levels and one point every chapter; everybody can advance over their racial maximum (@vgur): TB#Tweaks, V 2.61
~TB#TWEAKS\TB#TWEAKS.TP2~ #0 #7675 // Gain stats as you level up -> 5 points for a full BGT game; everybody can advance exactly one point over their racial maximum; not retroactive (Quester).: TB#Tweaks, V 2.61

~TB#TWEAKS\TB#TWEAKS.TP2~ #0 #8000 // Trivial dual-classing.: TB#Tweaks, V 2.61
~TB#TWEAKS\TB#TWEAKS.TP2~ #0 #8500 // Party Members can facestab too! -> Always: TB#Tweaks, V 2.61
~TB#TWEAKS\TB#TWEAKS.TP2~ #0 #8550 // Party Members can facestab too! -> Only when under the effect of Non-Detection: TB#Tweaks, V 2.61

~TB#TWEAKS\TB#TWEAKS.TP2~ #0 #9000 // Mages drop spellbooks. -> 100% of mages drop spellbooks, spellbooks contain 100% of memorized spells.: TB#Tweaks, V 2.61
~TB#TWEAKS\TB#TWEAKS.TP2~ #0 #9010 // Mages drop spellbooks. -> 100% of mages drop spellbooks, spellbooks contain 75% of memorized spells.: TB#Tweaks, V 2.61
~TB#TWEAKS\TB#TWEAKS.TP2~ #0 #9020 // Mages drop spellbooks. -> 100% of mages drop spellbooks, spellbooks contain 50% of memorized spells.: TB#Tweaks, V 2.61
~TB#TWEAKS\TB#TWEAKS.TP2~ #0 #9030 // Mages drop spellbooks. -> 100% of mages drop spellbooks, spellbooks contain 25% of memorized spells.: TB#Tweaks, V 2.61
~TB#TWEAKS\TB#TWEAKS.TP2~ #0 #9040 // Mages drop spellbooks. -> 75% of mages drop spellbooks, spellbooks contain 100% of memorized spells.: TB#Tweaks, V 2.61
~TB#TWEAKS\TB#TWEAKS.TP2~ #0 #9050 // Mages drop spellbooks. -> 75% of mages drop spellbooks, spellbooks contain 75% of memorized spells.: TB#Tweaks, V 2.61
~TB#TWEAKS\TB#TWEAKS.TP2~ #0 #9060 // Mages drop spellbooks. -> 75% of mages drop spellbooks, spellbooks contain 50% of memorized spells.: TB#Tweaks, V 2.61
~TB#TWEAKS\TB#TWEAKS.TP2~ #0 #9070 // Mages drop spellbooks. -> 75% of mages drop spellbooks, spellbooks contain 25% of memorized spells.: TB#Tweaks, V 2.61
~TB#TWEAKS\TB#TWEAKS.TP2~ #0 #9080 // Mages drop spellbooks. -> 50% of mages drop spellbooks, spellbooks contain 100% of memorized spells.: TB#Tweaks, V 2.61
~TB#TWEAKS\TB#TWEAKS.TP2~ #0 #9090 // Mages drop spellbooks. -> 50% of mages drop spellbooks, spellbooks contain 75% of memorized spells.: TB#Tweaks, V 2.61
~TB#TWEAKS\TB#TWEAKS.TP2~ #0 #9100 // Mages drop spellbooks. -> 50% of mages drop spellbooks, spellbooks contain 50% of memorized spells.: TB#Tweaks, V 2.61
~TB#TWEAKS\TB#TWEAKS.TP2~ #0 #9110 // Mages drop spellbooks. -> 50% of mages drop spellbooks, spellbooks contain 25% of memorized spells.: TB#Tweaks, V 2.61
~TB#TWEAKS\TB#TWEAKS.TP2~ #0 #9120 // Mages drop spellbooks. -> 25% of mages drop spellbooks, spellbooks contain 100% of memorized spells.: TB#Tweaks, V 2.61
~TB#TWEAKS\TB#TWEAKS.TP2~ #0 #9130 // Mages drop spellbooks. -> 25% of mages drop spellbooks, spellbooks contain 75% of memorized spells.: TB#Tweaks, V 2.61
~TB#TWEAKS\TB#TWEAKS.TP2~ #0 #9140 // Mages drop spellbooks. -> 25% of mages drop spellbooks, spellbooks contain 50% of memorized spells.: TB#Tweaks, V 2.61
~TB#TWEAKS\TB#TWEAKS.TP2~ #0 #9150 // Mages drop spellbooks. -> 25% of mages drop spellbooks, spellbooks contain 25% of memorized spells.: TB#Tweaks, V 2.61


Uwagi:

1. Mod powinien działać bez Tronu Bhaala, acz nie było to testowane. Powinien być instalowany możliwie na samym końcu, po modach dodających czary, przedmioty oraz dodatkowe walki.
2. Większość komponentów powinna działać na platformie BG1 TuTu.
3. Większość komponentów można bez obaw odinstalować w trakcie gry, wyjątkiem są: Imprisonment Fix (#150), WSPATCK for all (#3600) i Mages drop Spellbooks (#9000), szczegóły w ReadMe.
4. Do wersji 2.01 dostępna jest polska wersja wykonana przez Yarpena.


Pomoc, opinie:

Forum