by Alvarez

Nazwa modyfikacji:

Ease-of-Use


Wersja:

33


Autor:

Westley Weimer


Rozmiar:

568 KB


Wersja PL:

Dostępna (by Nastian)


Kompatybilność:

Część modów jest niekompatybilna z komponentem przyspieszającym cut-scenki (#5). Komponent "Kobieta Edwina" (#20) jest niekompatybilny z modem Edwin Romance.


Instalacja:

1. Uruchom aplikację Weimer-Ease-v33.exe.
2. Wskaż docelowy folder z BG2.
3. Uruchom plik plik Setup-Ease.exe.


Komponenty:

~SETUP-EASE.TP2~ #6 #0 // Nieskończone układanie broni, mikstur i pierścieni/amuletów w stosy ~SETUP-EASE.TP2~ #6 #1 // Nieskończone układanie broni i mikstur w stosy (Tron Bhaala)
~SETUP-EASE.TP2~ #6 #2 // Wielkie Mistrzostwo dla multiklasowców
~SETUP-EASE.TP2~ #6 #3 // Prawdziwe Wielkie Mistrzostwo (dodatkowe pół-ataki, itd.) (Baldurdash)
~SETUP-EASE.TP2~ #6 #4 // Uciszenie "Przed wyruszeniem w drogę musisz zebrać drużynę"
~SETUP-EASE.TP2~ #6 #5 // Przyspieszone rozdziały 1&2 przerywniki i sny (Karzak, Blucher) (ZOBACZ OSTRZEŻENIA)
~SETUP-EASE.TP2~ #6 #6 // Noszenie magicznych zbroji I magicznych pierścieni (itd.)
~SETUP-EASE.TP2~ #6 #7 // Zaprzestanie narzekania członków drużyny na temat charakteru-reputacji (Kalthorine ut Wistan)
~SETUP-EASE.TP2~ #6 #8 // Wszystkie rasy/płci & konkurencyjne romanse (Kalthorine, Baldurdash)
~SETUP-EASE.TP2~ #6 #9 // Tabela TraK0, rzutów obronnych, wielkiego mistrzostwa i zaklęć (Blucher)
~SETUP-EASE.TP2~ #6 #10 // Usunięcie blokady PD
~SETUP-EASE.TP2~ #6 #11 // Pozwolenie postaciom stworzonym w grze dla wielu graczy na "poczekanie tutaj" kiedy zostają wywalone
~SETUP-EASE.TP2~ #6 #12 // Wyłączenie ochydnych animacji Płaszcza Odbijania i Zaklęcia-Pułapki
~SETUP-EASE.TP2~ #6 #13 // Torba przechowywania bez limitów (Blucher)
~SETUP-EASE.TP2~ #6 #14 // Wiele twierdz (Baldurdash)
~SETUP-EASE.TP2~ #6 #15 // Dodatkowi kupcy (Baldurdash)
~SETUP-EASE.TP2~ #6 #16 // Zatrzymywanie łupów po Drizzcie, wyłączenie Malchora Harpella
~SETUP-EASE.TP2~ #6 #17 // Brak Awatarów Drowów w Podmroku
~SETUP-EASE.TP2~ #6 #18 // Poprawka do dialogów Imoen w Tronie Bhaala
~SETUP-EASE.TP2~ #6 #19 // Zbalansowanie Zmiennokształtnego
~SETUP-EASE.TP2~ #6 #20 // Kobieta Edwina
~SETUP-EASE.TP2~ #6 #21 // Romans: Poprawki Błędów (wymagane dla późniejszych komponentów).
~SETUP-EASE.TP2~ #6 #22 // Romans: Gracz może romansować z jednym NPC (niezależnie od rasy i płci).
~SETUP-EASE.TP2~ #6 #23 // Romans: Gracz może romansować z wieloma NPC-ami równocześnie, ale musi mówić poprawne rzeczy.
~SETUP-EASE.TP2~ #6 #24 // Romans: Gracz może romansować z wszystkimi NPC-ami równocześnie i może mówić co chce bez kończenia romansu.
~SETUP-EASE.TP2~ #6 #25 // Szczęście: Postaci nie będą walczyć ze sobą i nie opuszczą grupy.
~SETUP-EASE.TP2~ #6 #26 // Brak wpływu niskiej reputacji na cenę (Sabre)
~SETUP-EASE.TP2~ #6 #27 // No Traps or Locks
~SETUP-EASE.TP2~ #6 #28 // Rest Anywhere (Japheth)


Uwagi:

Aby zmiany objęły zawartość innych modów, E-o-U powinno być instalowane po nich. Jest to dość leciwa modyfikacja, obecnie zaleca się korzystanie zamiast niej z BG2 Tweak Packa.


Pomoc, opinie:

Forum