by Luinel

Nazwa modyfikacji:

Cbisson's Familiar Pack


Wersja:

1


Autor:

Cbisson


Rozmiar:

318 KB


Wersja PL:

Dostępna (by Sir Aleksandrus)


Kompatybilność:

Brak uwag dotyczących kompatybilności.


Instalacja:

1. Wypakuj archiwum ZIP do głównego katalogu z BG2.
2. Uruchom plik Setup-FamiliarPack.exe.


Komponenty:

~SETUP-FAMILIARPACK.TP2~ #1 #0 // FamiliarPack - WeiDU


Uwagi:

Aby instalacja była możliwa należy otworzyć plik FamiliarPack\Polish\Setup.tra, znaleźć linijki:
@
22 = (...)
I połączyć je w jedną - @22 = (...)


Pomoc, opinie:

Forum