by Alvarez

Nazwa modyfikacji:

Jerry Zinger Show


Wersja:

3


Autor:

SConrad, Shed


Rozmiar:

11.8 MB


Wersja PL:

Brak


Kompatybilność:

Brak uwag dotyczących kompatybilności.


Instalacja:

1. Uruchom aplikację JZ-v3.exe.
2. Wskaż docelowy folder z BG2.
3. Uruchom plik Setup-JZ.exe.


Komponenty:

~JZ/SETUP-JZ.TP2~ #0 #0 // The Jerry Zinger Show
~JZ/SETUP-JZ.TP2~ #0 #1 // Remove Delay Between Episodes


Uwagi:

Drugi komponent jest opcjonalny. Modyfikacja wprowadza swego rodzaju show oparty na autentycznym programie.


Pomoc, opinie:

Forum