by Alvarez

Nazwa modyfikacji:

iiTweak


Wersja:

8


Autor:

igiTeamBG


Rozmiar:

323 KB


Wersja PL:

Brak


Kompatybilność:

Brak danych, komponent "No Class Modifiers" najprawdopodobniej jest niekompatybilny z "Victor's Improved Races" z Victor's BG2 Improvements.


Instalacja:

1. Wypakuj archiwum ZIP do katalogu z BG2.
2. Uruchom plik Setup-iiTweak.exe.


Komponenty:

~IITWEAK\IITWEAK.TP2~ #0 #1000 // View Readme -> Show readme after installation
~IITWEAK\IITWEAK.TP2~ #0 #2000 // View Readme -> Do not show readme after installation
~IITWEAK\IITWEAK.TP2~ #0 #2001 // No Exclusion Schools
~IITWEAK\IITWEAK.TP2~ #0 #2002 // No Item Exclusion
~IITWEAK\IITWEAK.TP2~ #0 #2003 // Equal Starting Gold
~IITWEAK\IITWEAK.TP2~ #0 #2004 // Raise Dead cost
~IITWEAK\IITWEAK.TP2~ #0 #2005 // No Class Requirements
~IITWEAK\IITWEAK.TP2~ #0 #2006 // No Class Modifiers
~IITWEAK\IITWEAK.TP2~ #0 #2007 // No Resultant Dual-Class Requirements
~IITWEAK\IITWEAK.TP2~ #0 #2008 // No Initial Dual-Class Requirements
~IITWEAK\IITWEAK.TP2~ #0 #2009 // No Racial Advantage Modifiers
~IITWEAK\IITWEAK.TP2~ #0 #2010 // No Racial Requirements
~IITWEAK\IITWEAK.TP2~ #0 #2011 // No Class Alignment Restrictions
~IITWEAK\IITWEAK.TP2~ #0 #2012 // 0 XP Task Awards - Lock Picking
~IITWEAK\IITWEAK.TP2~ #0 #2013 // 0 XP Task Awards - Disarm Traps
~IITWEAK\IITWEAK.TP2~ #0 #2014 // 0 XP Task Awards - Learn Spells
~IITWEAK\IITWEAK.TP2~ #0 #2015 // Restored Maze Spell
~IITWEAK\IITWEAK.TP2~ #0 #2016 // No Item Stat Requirements
~IITWEAK\IITWEAK.TP2~ #0 #2017 // Fully Explored Areas
~IITWEAK\IITWEAK.TP2~ #0 #2018 // Zero Weight Items
~IITWEAK\IITWEAK.TP2~ #0 #2019 // Cursed Item Tweak -> Remove Cursed Item Flag (remove information string)
~IITWEAK\IITWEAK.TP2~ #0 #2020 // Cursed Item Tweak -> Remove Cursed Item Flag (maintain information string)
~IITWEAK\IITWEAK.TP2~ #0 #2021 // All stores buy stolen goods
~IITWEAK\IITWEAK.TP2~ #0 #2022 // All stores buy all item types
~IITWEAK\IITWEAK.TP2~ #0 #2023 // Remove effects of intoxication
~IITWEAK\IITWEAK.TP2~ #0 #2024 // Remove effects of luck
~IITWEAK\IITWEAK.TP2~ #0 #2025 // Remove effects of dexterity
~IITWEAK\IITWEAK.TP2~ #0 #2026 // Remove effects of strength
~IITWEAK\IITWEAK.TP2~ #0 #2027 // Remove effects of strength-extra
~IITWEAK\IITWEAK.TP2~ #0 #2028 // Remove effects of charisma


Uwagi:

Tweak ten jest przeznaczony do wszystkich gier opartych na Infinity Engine, nie był jednak testowany z Planescape: Torment'em.


Pomoc, opinie:

Forum