by Alvarez

Nazwa modyfikacji:

Gavin for BG2


Wersja:

18


Autor:

berelinde


Rozmiar:

7.4 MB


Wersja PL:

Brak


Kompatybilność:

Mod powinien być kompatybilny ze wszystkimi modami opartymi na WeiDU.


Instalacja:

1. Uruchom aplikację gavin_bg2-v18.exe.
2. Wskaż docelowy folder z BG2.
3. Automatycznie uruchomi się plik setup-gavin.exe.


Komponenty:

~GAVIN_BG2/SETUP-GAVIN_BG2.TP2~ #0 #0 // Gavin for BG2: v18
~GAVIN_BG2/SETUP-GAVIN_BG2.TP2~ #0 #1 // Gavin heals the PC when below 50% health (Can be disabled or enabled via player-initiated dialogue): v18
~GAVIN_BG2/SETUP-GAVIN_BG2.TP2~ #0 #2 // Multi-romance cheat -> Normal romance kills: v18
~GAVIN_BG2/SETUP-GAVIN_BG2.TP2~ #0 #3 // Multi-romance cheat -> No romance kills: v18

~GAVIN_BG2/SETUP-GAVIN_BG2.TP2~ #0 #4 // Alternate Portrait Selection (Default portrait is already installed) -> Dawnbringer, by Amaurea: v18
~GAVIN_BG2/SETUP-GAVIN_BG2.TP2~ #0 #5 // Alternate Portrait Selection (Default portrait is already installed) -> Dawn skies, by Kaeloree: v18
~GAVIN_BG2/SETUP-GAVIN_BG2.TP2~ #0 #6 // Alternate Portrait Selection (Default portrait is already installed) -> Grey skies, by Kaeloree: v18
~GAVIN_BG2/SETUP-GAVIN_BG2.TP2~ #0 #7 // Alternate Portrait Selection (Default portrait is already installed) -> Red tunic, by Miloch: v18
~GAVIN_BG2/SETUP-GAVIN_BG2.TP2~ #0 #8 // Alternate Portrait Selection (Default portrait is already installed) -> Original alternate, by Kaeloree: v18
~GAVIN_BG2/SETUP-GAVIN_BG2.TP2~ #0 #9 // Alternate Portrait Selection (Default portrait is already installed) -> Blue cloak, by kiwidoc: v18
~GAVIN_BG2/SETUP-GAVIN_BG2.TP2~ #0 #10 // Alternate Portrait Selection (Default portrait is already installed) -> Looking up, by kiwidoc: v18
~GAVIN_BG2/SETUP-GAVIN_BG2.TP2~ #0 #11 // Alternate Portrait Selection (Default portrait is already installed) -> Dragon Age style portrait by berelinde: v18


Uwagi:

Dostępność: SoA
Komponent "Gavin for BG2" jest wymagany do wszystkich pozostałych komponentów.


Pomoc, opinie:

Forum