by Luinel

Nazwa modyfikacji:

Max HP per Level


Wersja:

1


Autor:

Zed Nocear


Rozmiar:

1.50 KB


Wersja PL:

Brak


Kompatybilność:

Brak uwag dotyczących kompatybilności.


Instalacja:

1. Wypakuj archiwum ZIP.
2. Wszystkie pliki .2da przenieś do folderu Override.


Komponenty:

Brak (mod nie-WeiDU)


Uwagi:

Zainstalowanie łatki Level 50 rules skasuje ten patch. Należy zainstalować Max HP per level po Level 50 rules, by działały oba.
Mod zintegrowany z NTotSC od wersji 1.50.
Modyfikacja działa z każdą konfiguracją BG1 z wszelkimi dodatkami lub bez, pod warunkiem, że zostanie zainstalowana na końcu.


Pomoc, opinie:

Forum