by Alvarez

Nazwa modyfikacji:

Khalid NPC


Wersja:

2.00


Autor:

Zireael (modyfikacja), Tuldor88 (usprawnienia)


Rozmiar:

11.6 MB


Wersja PL:

Dostępna (by Zireael)


Kompatybilność:

Brak informacji o modach niekompatybilnych.


Instalacja:

1. Wypakuj archiwum RAR do katalogu z BG2.
2. Uruchom plik Setup-Khalid.exe.


Komponenty:

~KHALID\KHALID.TP2~ #1 #0 // Khalid
~KHALID\KHALID.TP2~ #1 #1 // Klasy postaci Khalida i Jaheiry -> Khalid i Jaheira posiadają swoje oryginalne klasy
~KHALID\KHALID.TP2~ #1 #2 // Klasy postaci Khalida i Jaheiry -> Khalid posiada podklasę Bojownika Harfiarzy, Jaheira pozostaje bez zmian
~KHALID\KHALID.TP2~ #1 #3 // Klasy postaci Khalida i Jaheiry -> Khalid posiada podklasę Bojownika Harfiarzy, Jaheira Harfiarza Druida
~KHALID\KHALID.TP2~ #1 #4 // Klasy postaci Khalida i Jaheiry -> Khalid pozostaje bez zmian, Jaheira jest Harfiarzem Druidem
~KHALID\KHALID.TP2~ #1 #5 // Zainstalować PID dla Khalida i Jaheiry?
~KHALID\KHALID.TP2~ #1 #6 // Alternatywne portrety Khalida -> Portret Khalida Kirary - z hełmem
~KHALID\KHALID.TP2~ #1 #7 // Alternatywne portrety Khalida -> Portret Khalida Kirary - bez hełmu, rude włosy
~KHALID\KHALID.TP2~ #1 #8 // Alternatywne portrety Jaheiry -> Edytowany przez Tristę portret Jaheiry z BG2
~KHALID\KHALID.TP2~ #1 #9 // Alternatywne portrety Jaheiry -> Edytowany przez Lavę portret Jaheiry z BG1 (NPC SPA mod)


Uwagi:

W kilku modach zawarte są bantery odnoszące się do śmierci Khalida, co może wywołać lekkie zmieszanie. Są to: Kivan and Deheriana Companions, Xan NPC, Coran NPC, IEP Extended Banters, Kitanya oraz Imoen Romance.


Pomoc, opinie:

Forum - Khalid NPC