by Alvarez

Nazwa modyfikacji:

Amaurea's BG Portraits


Wersja:

3


Autor:

Amaurea, berelinde (coder)


Rozmiar:

7.3 MB


Wersja PL:

Brak


Kompatybilność:

W sposób naturalny kłóci się z innymi modami zmieniającymi portrety m.in. BG1 NPC Portrait Pack czy portrety Plasmocata. Zmiana będzie widoczna od ostatniego zainstalowanego moda.


Instalacja:

1. Uruchom plik amaureasbgportraits-v3.exe.
2. Wskaż docelowy katalog z BG1.
3. Automatycznie uruchomi się plik setup-amaureasbg1portraits.exe.


Komponenty:

~AMAUREASBG1PORTRAITS\SETUP-AMAUREASBG1PORTRAITS.TP2~ #0 #0 // Make Amaurea's BG1 Portraits available for use by the PC: 3 - 30 April 2010
~AMAUREASBG1PORTRAITS\SETUP-AMAUREASBG1PORTRAITS.TP2~ #0 #1 // Preserve BioWare portraits as PC portraits: 3 - 30 April 2010
~AMAUREASBG1PORTRAITS\SETUP-AMAUREASBG1PORTRAITS.TP2~ #0 #2 // Ajantis Portraits -> Ajantis 1.0 (innocent Ajantis): 3 - 30 April 2010
~AMAUREASBG1PORTRAITS\SETUP-AMAUREASBG1PORTRAITS.TP2~ #0 #3 // Ajantis Portraits -> Ajantis 1.1 (concerned Ajantis): 3 - 30 April 2010
~AMAUREASBG1PORTRAITS\SETUP-AMAUREASBG1PORTRAITS.TP2~ #0 #4 // Alora: 3 - 30 April 2010
~AMAUREASBG1PORTRAITS\SETUP-AMAUREASBG1PORTRAITS.TP2~ #0 #5 // Branwen: 3 - 30 April 2010
~AMAUREASBG1PORTRAITS\SETUP-AMAUREASBG1PORTRAITS.TP2~ #0 #6 // Coran: 3 - 30 April 2010
~AMAUREASBG1PORTRAITS\SETUP-AMAUREASBG1PORTRAITS.TP2~ #0 #7 // Dynaheir: 3 - 30 April 2010
~AMAUREASBG1PORTRAITS\SETUP-AMAUREASBG1PORTRAITS.TP2~ #0 #8 // Edwin: 3 - 30 April 2010
~AMAUREASBG1PORTRAITS\SETUP-AMAUREASBG1PORTRAITS.TP2~ #0 #9 // Eldoth: 3 - 30 April 2010
~AMAUREASBG1PORTRAITS\SETUP-AMAUREASBG1PORTRAITS.TP2~ #0 #10 // Faldorn: 3 - 30 April 2010
~AMAUREASBG1PORTRAITS\SETUP-AMAUREASBG1PORTRAITS.TP2~ #0 #11 // Garrick: 3 - 30 April 2010
~AMAUREASBG1PORTRAITS\SETUP-AMAUREASBG1PORTRAITS.TP2~ #0 #12 // Imoen Portraits -> Imoen 1.0 (sweet Imoen): 3 - 30 April 2010
~AMAUREASBG1PORTRAITS\SETUP-AMAUREASBG1PORTRAITS.TP2~ #0 #13 // Imoen Portraits -> Imoen 1.1 (bratty Imoen): 3 - 30 April 2010
~AMAUREASBG1PORTRAITS\SETUP-AMAUREASBG1PORTRAITS.TP2~ #0 #14 // Jaheira Portraits -> Jaheira 1.0 (stern Jaheira): 3 - 30 April 2010
~AMAUREASBG1PORTRAITS\SETUP-AMAUREASBG1PORTRAITS.TP2~ #0 #15 // Jaheira Portraits -> Jaheira 1.1 (gentle Jaheira): 3 - 30 April 2010
~AMAUREASBG1PORTRAITS\SETUP-AMAUREASBG1PORTRAITS.TP2~ #0 #16 // Jaheira Portraits -> Jaheira 1.2 (serious Jaheira): 3 - 30 April 2010
~AMAUREASBG1PORTRAITS\SETUP-AMAUREASBG1PORTRAITS.TP2~ #0 #17 // Kagain: 3 - 30 April 2010
~AMAUREASBG1PORTRAITS\SETUP-AMAUREASBG1PORTRAITS.TP2~ #0 #18 // Khalid Portraits -> Khalid 1.0 (younger-looking Khalid): 3 - 30 April 2010
~AMAUREASBG1PORTRAITS\SETUP-AMAUREASBG1PORTRAITS.TP2~ #0 #19 // Khalid Portraits -> Khalid 1.1 (older-looking Khalid): 3 - 30 April 2010
~AMAUREASBG1PORTRAITS\SETUP-AMAUREASBG1PORTRAITS.TP2~ #0 #20 // Kivan Portraits -> Kivan 1.0 (pale Kivan): 3 - 30 April 2010
~AMAUREASBG1PORTRAITS\SETUP-AMAUREASBG1PORTRAITS.TP2~ #0 #21 // Kivan Portraits -> Kivan 1.1 (tanned Kivan): 3 - 30 April 2010
~AMAUREASBG1PORTRAITS\SETUP-AMAUREASBG1PORTRAITS.TP2~ #0 #22 // Kivan Portraits -> Kivan 1.2 (intense Kivan): 3 - 30 April 2010
~AMAUREASBG1PORTRAITS\SETUP-AMAUREASBG1PORTRAITS.TP2~ #0 #23 // Kivan Portraits -> Kivan 1.3 (sad Kivan): 3 - 30 April 2010
~AMAUREASBG1PORTRAITS\SETUP-AMAUREASBG1PORTRAITS.TP2~ #0 #24 // Kivan Portraits -> Kivan 1.4 (soulful Kivan): 3 - 30 April 2010
~AMAUREASBG1PORTRAITS\SETUP-AMAUREASBG1PORTRAITS.TP2~ #0 #25 // Minsc Portraits -> Minsc 1.0 (Butt-kicking for goodness!): 3 - 30 April 2010
~AMAUREASBG1PORTRAITS\SETUP-AMAUREASBG1PORTRAITS.TP2~ #0 #26 // Minsc Portraits -> Minsc 1.1 (Hamsters and rangers everywhere, rejoice!): 3 - 30 April 2010
~AMAUREASBG1PORTRAITS\SETUP-AMAUREASBG1PORTRAITS.TP2~ #0 #27 // Montaron: 3 - 30 April 2010
~AMAUREASBG1PORTRAITS\SETUP-AMAUREASBG1PORTRAITS.TP2~ #0 #28 // Quayle: 3 - 30 April 2010
~AMAUREASBG1PORTRAITS\SETUP-AMAUREASBG1PORTRAITS.TP2~ #0 #29 // Safana: 3 - 30 April 2010
~AMAUREASBG1PORTRAITS\SETUP-AMAUREASBG1PORTRAITS.TP2~ #0 #30 // Shar-Teel: 3 - 30 April 2010
~AMAUREASBG1PORTRAITS\SETUP-AMAUREASBG1PORTRAITS.TP2~ #0 #31 // Skie: 3 - 30 April 2010
~AMAUREASBG1PORTRAITS\SETUP-AMAUREASBG1PORTRAITS.TP2~ #0 #32 // Tiax: 3 - 30 April 2010
~AMAUREASBG1PORTRAITS\SETUP-AMAUREASBG1PORTRAITS.TP2~ #0 #33 // Viconia Portraits -> Viconia 1.0 (bitchy Viconia): 3 - 30 April 2010
~AMAUREASBG1PORTRAITS\SETUP-AMAUREASBG1PORTRAITS.TP2~ #0 #34 // Viconia Portraits -> Viconia 1.1 (sexy Viconia): 3 - 30 April 2010
~AMAUREASBG1PORTRAITS\SETUP-AMAUREASBG1PORTRAITS.TP2~ #0 #35 // Viconia Portraits -> Viconia 1.12 (sexy Viconia with extra-dark skin): 3 - 30 April 2010
~AMAUREASBG1PORTRAITS\SETUP-AMAUREASBG1PORTRAITS.TP2~ #0 #36 // Viconia Portraits -> Viconia 1.13 (sexy Viconia, Mike1072 edit): 3 - 30 April 2010
~AMAUREASBG1PORTRAITS\SETUP-AMAUREASBG1PORTRAITS.TP2~ #0 #37 // Xan Portraits -> Xan 1.0 (Onward to futility!): 3 - 30 April 2010
~AMAUREASBG1PORTRAITS\SETUP-AMAUREASBG1PORTRAITS.TP2~ #0 #38 // Xan Portraits -> Xan 1.1 (We're all doomed!): 3 - 30 April 2010
~AMAUREASBG1PORTRAITS\SETUP-AMAUREASBG1PORTRAITS.TP2~ #0 #39 // Xan Portraits -> Xan 1.2 (Life is so hollow...): 3 - 30 April 2010
~AMAUREASBG1PORTRAITS\SETUP-AMAUREASBG1PORTRAITS.TP2~ #0 #40 // Xan Portraits -> Xan 1.3 (What's the point?): 3 - 30 April 2010
~AMAUREASBG1PORTRAITS\SETUP-AMAUREASBG1PORTRAITS.TP2~ #0 #41 // Xan Portraits -> Xan 1.4 (Whatever...): 3 - 30 April 2010
~AMAUREASBG1PORTRAITS\SETUP-AMAUREASBG1PORTRAITS.TP2~ #0 #42 // Xzar Portratis -> Xzar 1.0 (no kohl): 3 - 30 April 2010
~AMAUREASBG1PORTRAITS\SETUP-AMAUREASBG1PORTRAITS.TP2~ #0 #43 // Xzar Portratis -> Xzar 1.1 (kohl): 3 - 30 April 2010
~AMAUREASBG1PORTRAITS\SETUP-AMAUREASBG1PORTRAITS.TP2~ #0 #44 // Yeslick: 3 - 30 Apri


Uwagi:

Kompatybilny z TuTu i BGT. Może być instalowany na platformie BG2, oczywiście ma to sens jedynie w przypadku komponentu "Make Amaurea's BG1 Portraits available for use by the PC" oraz NPCów z BG1, które pojawiają się w części drugiej.


Pomoc, opinie:

Forum