by Dosiek

Nazwa modyfikacji:

Ajantis BG1 Expansion Modification


Wersja:

6


Autor:

Jastey


Rozmiar:

5,0 MB


Wersja PL:

Brak


Kompatybilność:

Modyfikacja powinna być kompatybilna z większością modów opartych na WeiDU.


Instalacja:

1. Wypakuj archiwum ZIP do katalogu z grą.
2. Uruchom plik Setup-AjantisBG1.exe


Komponenty:

~AJANTISBG1\SETUP-AJANTISBG1.TP2~ #0 #0 // Installs Ajantis BG1 Expansion Modification: 6
~AJANTISBG1\SETUP-AJANTISBG1.TP2~ #0 #1 // Install custom portrait for Ajantis: 6


Uwagi:

Modyfikacja automatycznie rozpoznaje platformę (BG1, BGT, BG1 TuTu). W przypadku gry w oryginalne BG1 wprowadza ona ścieżkę przyjaźni oraz lekko zmodyfikowany (na potrzeby silnika) romans z Ajantisem z moda BG1 NPC Project. W przypadku gry na platformie BGT/BG1 TuTu, dodaje ona samą ścieżkę przyjaźni z Ajantisem - została pomyślany jako dodatek do BG1 NPC Project, choć może być instalowana i bez niego.

Przy instalacji drugiego komponentu pojawi się dodatkowe menu wyboru:
Please choose a portrait:
[1] Portrait 1 by Plasmocat (blonde Ajantis)
[2] Portrait 2 by Plasmocat (dark haired Ajantis)
[3] Portrait 3 by Rabain
[4] Portrait 4 by Amaurea: innocent Ajantis (Amaurea's BG1 Portrait Pack, G3)
[5] Portrait 5 by Amaurea: concerned Ajantis (Amaurea's BG1 Portrait Pack, G3)
[6] Portrait 6 by Amaurea: Heath Ledger as Ajantis (first version)
[7] Portrait 7 by Amaurea: Heath Ledger as Ajantis (final version)
[8] Portrait 8 by Immortality: First Ajantis portrait from Alternate BG1 Portrait Pack (Clan Dlan)
[9] Portrait 9 by Immortality: Second Ajantis portrait from Alternate BG1 Portrait Pack (Clan Dlan)
[10] Portrait 10 by Domi
[11] Portrait 11 by Azguz aka Azze
[12] Portrait 12 by wonnimchunha
[13] Portrait 13 by Senka
[14] Leave the current Portrait (no alternate portrait will be installed)

Portrety można wcześniej obejrzeć w katalogu AjantisBG1\Portraits.

Nie można importować postaci, która została wyeksportowana ze zmodowanej gry, w której był zainstalowany mod wykorzystujący BG1 trigger simulations autorstwa Zeda Noceara.


Pomoc, opinie:

Forum