by Dosiek

Nazwa modyfikacji:

CoMForgeDS


Wersja:

1.01


Autor:

Magnus


Rozmiar:

292K


Wersja PL:

Brak


Kompatybilność:

DSotSC


Instalacja:

1. Wypakuj archiwum do katalogu z grą
2. Uruchom plik setup-comforge.exe


Komponenty:

~SETUP-COMFORGE.TP2~ #1 #0 // CoM Forge


Uwagi:

Wersja ta jest przeznaczona wyłącznie do gry z wcześniej zainstalowanym modem DsotSC.


Pomoc, opinie:

Forum