by Alvarez

Nazwa modyfikacji:

Xan's BG2 voice for BG1


Wersja:

2


Autor:

SisterVigilante (voice), Kulyok (coder)


Rozmiar:

1.0 MB


Wersja PL:

Brak


Kompatybilność:

Nie stwarza problemów z kompatybilnością.


Instalacja:

1. Uruchom plik XanBG2Voice_v2.exe.
2. Wskaż docelowy folder z BG1.
3. Automatycznie uruchomi się plik Setup-XanBG2Voice.exe.


Komponenty:

~XANBG2VOICE\SETUP-XANBG2VOICE.TP2~ #0 #0 // Xan's BG2 voice for BG1, v2


Uwagi:

Kompatybilny z platformami BG1 TuTu i BGT. Nowy soundset pochodzi z modyfikacji do BG2 "Xan NPC".
W przypadku instalacji BG1 NPC Project (BGT), może zostać przywrócony oryginalny głos Xana, należy wtedy wybrać go spośród postaci i nacisnąć K.


Pomoc, opinie:

Forum