by Alvarez

Nazwa modyfikacji:

Xan's friendship path for BG1


Wersja:

6


Autor:

Olga Silaeva (Kulyok)


Rozmiar:

621 KB


Wersja PL:

Brak


Kompatybilność:

Brak informacji o modach niekompatybilnych.


Instalacja:

1. Uruchom plik XanBG1Friend_v6.exe.
2. Wskaż docelowy folder z BG1.
3. Automatycznie uruchomi się plik Setup-XanBG1Friend.exe.


Komponenty:

~XANBG1FRIEND\SETUP-XANBG1FRIEND.TP2~ #0 #0 // Xan's friendship path for BG1, v6


Uwagi:

Kompatybilny z platformami BG1 TuTu i BGT. Nie jest wymagana instalacja OzWM.


Pomoc, opinie:

Forum