by morgan

Nazwa modyfikacji:

Made in Heaven


Wersja:

1.0


Autor:

Angel of Hack


Rozmiar:

1,05 MB


Wersja PL:

Brak


Kompatybilność:

Powinien być kompatybilny z wszelkimi modami WeiDu, choć komponent: ~BG1MIH/SETUP-BG1MIH.TP2~ #0 #3 // Restored Spells: 1.0 może okazać sie niemożliwym do zainstalowania, jeśli zainstalowany został wcześniej mod zmieniający Półmaterialność (SPWI315)


Instalacja:

1. Wypakuj archiwum do katalogu z grą
2. Uruchom plik setup-bg1mih.exe


Komponenty:

~BG1MIH/SETUP-BG1MIH.TP2~ #0 #0 // BG2 Back-ported Items: 1.0
~BG1MIH/SETUP-BG1MIH.TP2~ #0 #1 // Made in Heaven (new items): 1.0
~BG1MIH/SETUP-BG1MIH.TP2~ #0 #2 // Taerom's Forge: 1.0
~BG1MIH/SETUP-BG1MIH.TP2~ #0 #3 // Restored Spells: 1.0
~BG1MIH/SETUP-BG1MIH.TP2~ #0 #4 // Yeslick's Escape: 1.0
~BG1MIH/SETUP-BG1MIH.TP2~ #0 #5 // Earlier Quayle & Tiax: 1.0
~BG1MIH/SETUP-BG1MIH.TP2~ #0 #6 // Additional "The Surgeon" Encounter: 1.0
~BG1MIH/SETUP-BG1MIH.TP2~ #0 #7 // Amanda's Dream: 1.0
~BG1MIH/SETUP-BG1MIH.TP2~ #0 #8 // Enhanced Old City: 1.0
~BG1MIH/SETUP-BG1MIH.TP2~ #0 #9 // Corrected Item Definitions: 1.0
~BG1MIH/SETUP-BG1MIH.TP2~ #0 #10 // Skeleton Warrior Race Correction: 1.0
~BG1MIH/SETUP-BG1MIH.TP2~ #0 #11 // Relative Stat Enhancements: 1.0
~BG1MIH/SETUP-BG1MIH.TP2~ #0 #12 // Relaxed Magic Item Restrictions -> Allow Magical Armor: 1.0
~BG1MIH/SETUP-BG1MIH.TP2~ #0 #13 // Relaxed Magic Item Restrictions -> Allow Everything: 1.0
~BG1MIH/SETUP-BG1MIH.TP2~ #0 #14 // Healing Spells Bypass Magic Resistance: 1.0
~BG1MIH/SETUP-BG1MIH.TP2~ #0 #15 // Increased Arrow/Bolt/Bullet Stacks (max 40): 1.0
~BG1MIH/SETUP-BG1MIH.TP2~ #0 #16 // Extended Paladin Abilities: 1.0


Uwagi:

Komponenty ~BG1MIH/SETUP-BG1MIH.TP2~ #0 #12 // Relaxed Magic Item Restrictions -> Allow Magical Armor: 1.0 i ~BG1MIH/SETUP-BG1MIH.TP2~ #0 #13 // Relaxed Magic Item Restrictions -> Allow Everything: 1.0 są alternatywne


Pomoc, opinie:

Forum