by morgan

Nazwa modyfikacji:

Dudleyville FixPack:
#1 - Override Fixes
#2 - dialog.tlk Update
#3 - Music Fixes
#4 - Script Fixes
#5 - Mission Pack Save Game Update


Wersja:

1.1 (Dudleyville FixPack #1 - Override Fixes)
2.11 (Dudleyville FixPack #2 - dialog.tlk)
1.0 (Dudleyville FixPack #3 - Music Fixes)
1.0 (Dudleyville FixPack #4 - Script Fixes)
1.0 (Dudleyville FixPack #5 - Mission Pack Save Game Update)


Autor:

Dudley


Rozmiar:

214 KB (Dudleyville FixPack #1 - Override Fixes)
640 KB (Dudleyville FixPack #2 - dialog.tlk)
2 KB (Dudleyville FixPack #3 - Music Fixes)
2 KB (Dudleyville FixPack #4 - Script Fixes)
15 KB (Dudleyville FixPack #5 - Mission Pack Save Game Update)


Wersja PL:

Brak


Kompatybilność:

Z uwagi na zastępowanie pliku dialogowego niekompatybilny z modami nie-WeiDu. Część z tych rozwiązań znalazła się w Tajemnicach Wybrzeża Mieczy, których instalacja jest znacznie lepszym rozwiązaniem


Instalacja:

Dudleyville FixPack #1 - Override Fixes:
1. Wypakuj archiwum RAR do folderu Override w katalogu z grą.

Dudleyville FixPack #2 - dialog.tlk
1. Wypakuj archiwum RAR do katalogu z grą.

Dudleyville FixPack #3 - Music Fixes
1. Wypakuj archiwum RAR do folderu Music w katalogu z grą.

Dudleyville FixPack #4 - Script Fixes
1. Wypakuj archiwum RAR do folderu scripts w katalogu z grą.

Dudleyville FixPack #5 - Mission Pack Save Game Update
1. Wypakuj archiwum RAR do folderów: Save\888888888-Mission-Pack-Save i MPSave\888888888-Mission-Pack-Save w katalogu z grą.


Komponenty:

Brak (modyfikacja nie-WeiDu)


Uwagi:

Podstawowe znaczenie mają pierwsze 3 fixpacki, pozostałe dwa dotyczą skryptów drużyny i aktualizacji Mission Save’a z OzWM.
Fixpacki te przeznaczone są do BG z OzWM.
Pogrupowane są w ten sposób, że każda paczka reprezentuje (z wyj. pliku dialogowego, który należy po prostu nadpisać) jeden z docelowych folderów (choć nie rozumiem, dlaczego nie można było np. Fixpacka #1 wpakować przed spakowaniem do katalogu Override - czy to takie trudne?). Dla leniwych bądź ceniących sobie swój czas - całość gotowa do wypakowania w katalogu z grą - do pobrania stąd.
Są też paczki (z niemal identyczną zawartością w stosunku do poprzednich - różnice są naprawdę znikome) tematyczne: References Fixpack, Dialogue Fixpack, Areas Fixpack, Scripts Fixpack 1, Scripts Fixpack 2, Creatures Fixpack, Items Fixpack, Stores Fixpack.
UWAGA: Zamiana pliku dialog.tlk (poprawka #2) spowoduje, że - w przypadku gry postacią męską (niezależnie od instalowanych modów - z wyj. NTotSC, który również podmienia plik dialogowy) - wszystkie partie tekstowe będą w języku angielskim, dlatego też wgrywanie tej poprawki jest absolutnie odradzane. W przypadku pozostałych - polecić (a i to z dużą dozą rozwagi - w czym poleca się przestudiowanie zmian: wstęp, tabele itp., lokacje, skrypty, stworzenia, przedmioty, NPCe, zaklęcia i sklepy) można w zasadzie jedynie #1.
Opinia Zeda Noceara: Plusem są dokładne opisy, na czym polegają błędy w oryginalnej grze i jak zostały poprawione. Niestety są one zaprojektowane do angielskiego wydania BG1 i z dużą ostrożnością należy je wybierać do instalacji na polską wersję BG1, a na pewno nie nadają się do patchowania BG1+NTotSC.


Pomoc, opinie:

Forum